Drets laborals

Intersindical Salut contra la productivitat low-cost

Intersindical Salut vol manifestar el desacord amb el complement de productivitat fixat per la conselleria

31 / 05 / 2024 | Intersindical Salut

Intersindical Salut vol manifestar el desacord amb el complement de productivitat fixat per la conselleria per les següents raons:

  • Si el que es pretén és incentivar als treballadors i treballadores per al compliment dels objectius estratègics de la Conselleria de Sanitat, les quantitats que es paguen són irrisòries.
  • En el mateix sentit, cal destacar que els objectius a complir no estan individualitzats en la major part de les categories professionals, per tant, difícilment es pot incentivar al personal, si el seu import no depèn del treball individual.
  • La major part del personal desconeix l’evolució dels indicadors que propicien el pagament de productivitat al llarg de l’exercici a avaluar i, en conseqüència, és difícil establir accions correctores que permeten aconseguir, al 100%, els objectius a complir. Açò des d’una visió optimista, en la qual donem per descomptat que tot el personal coneix els objectius, cosa poc probable.
  • Per aquestes raons, entenem que la productivitat s’ha convertit en una espècie de pagament Low-Cost que arriba cada any, sense que sapiem, realment els motius pels quals cobrem el que cobrem i en què es fonamenten les diferències entre uns professionals i uns altres, d’una mateixa categoria i centre. És un enigma.

En definitiva, el complement de productivitat ha perdut el sentit pel qual està concebut, que és incentivar la millora en el treball. Per açò considerem que, tal vegada, seria més apropiat que el pressupost de productivitat es destinara directament a millorar les malmeses nòmines mensuals del personal estatutari i deixar-nos d’entelèquies que no entén quasi ningú.


Dies treballats en l’any

S’entén per dies treballats en l’any, en el context del decret que ho regula, el nombre total de dies d’un mateix any en els quals un treballador s’ha mantingut en actiu.

En el còmput dels dies treballats en l’any solament es descompta el temps de permisos sense sou, si els hi haguera.

Per als treballadors, la jornada dels quals siga inferior a la jornada ordinària, el nombre de dies treballats en l’any es reduirà en l’apartat de requisits per a l’abonament de productivitat. No es tindrà en compte la reducció derivada de permisos reglamentaris de reducció d’horari.

Dies efectius treballats:

S’entén per dies efectius treballats, en el context del decret, el nombre de dies treballats en l’any menys els dies d’absència per incapacitat temporal motivada per contingències comunes. No es descompten els períodes d’incapacitat per contingències laborals ni els permisos reglamentaris.

No es cobra si:
< 30 Punts (requisits per al compliment d’abonament)
< 90 dies treballats continus o 180 discontinus

A tenir en compte:

“Els objectius han de ser comunicats i pactats en cada nivell amb els responsables d’aquest nivell. Els objectius del Departament de Salut es pactaran amb el seu equip directiu, així com aquest pactarà amb cada responsable d’unitat els seus objectius i, al seu torn, el responsable d’unitat pactarà amb els professionals depenents d’ella els objectius individuals”.

“Els criteris utilitzats per a l’avaluació seran públics, de manera que els professionals puguen modificar el seu comportament i orientar la seua actuació per a obtenir el millor resultat”.

“Tots els professionals tenen dret a disposar d’objectius individuals en el marc de la unitat funcional o centre al que estiguen adscrits. Per a açò, poden exigir al responsable de la unitat funcional o centre que els comunique per escrit els seus objectius individuals”.

Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.