Reforma laboral

L’acord sobre negociació col·lectiva dóna tot el poder a l’empresa

Signat per les patronals CEOE, la CEPIME i els sindicats CCOO i UGT, suposa un retrocés històric en les relacions laborals

08 / 02 / 2012 | Intersindical

El 25 de gener de 2012, les patronals CEOE, la CEPIME i els sindicats CCOO i UGT, van signar el II Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva per a 2012, 2013 i 2014. Aquest document és un compromís que adquireixen els signants per defensar-ne el contingut en tots els àmbits de negociació on ells participen. És a dir, en tots els àmbits on es done la negociació col·lectiva. Així, en tots els àmbits de negociació, els dos sindicats se n’asseguren la presència per ser els sindicats més representatius, qualificatiu que se’ls atribueix per raó de ser majoritaris i que recull la normativa legal vigent.

La referència per a negociar la pujada salarial serà la marxa econòmica de l'empresa

Per tant seran les propostes de continguts amb què ens trobarem en les meses de negociació de tots els convenis.

El contingut d’aquest “acord” no és norma legal, però sí que comporta un compromís formal de les parts signants per plantejar-lo en les meses de negociació. Això vol dir que ja podem suposar per on aniran les propostes de la patronal en els convenis durant el període 2012-2014, i també el resultat de la negociació on CCOO i UGT tinguen majoria sindical en la mesa de negociació. Per això, el contingut d’aquest acord serà la base del contingut dels convenis col·lectius que se signen en aquest període de temps.

Les claus de l’acord són:

1. Salaris

La patronal i els sindicats han pactat la moderació salarial que inclou la possible congelació perquè els salaris augmenten entre un 0 % i un 0,5 % l’any 2012 i, entre un 0 % i fins a un 0,6 % en 2013. En 2014, la pujada salarial dependrà de l’evolució que haja tingut el PIB l’any anterior: si creix per davall de l’1 %, l’augment salarial no podrà ser superior al 0,6 %, si l’economia creix entre un 1% i un 2%, els sous podran fer-ho fins a un 1 %, i si el PIB assoleix o supera el 2 %, l’augment salarial no excedirà l’1,5 %.

En 2012 podrà activar-se una clàusula d’actualització al final de l’exercici en determinades condicions, tenint en compte l’evolució de l’IPC i, fins i tot, el preu del barril de Brent. Per a 2013 l’acord preveu una altra clàusula de revisió salarial que actuaria en els mateixos termes que l’establida per al 2012. L’any 2014 les parts assenyalen en el text que els salaris “s’haurien d’ajustar al ritme d’activitat de l’economia espanyola”.

El document recull que els convenis han d’incloure clàusules addicionals d’actualització dels salaris basades en l’evolució dels indicadors econòmics (salari variable) i associats amb la marxa de l’empresa (beneficis, vendes, productivitat). En concret l’acord diu que “de manera preferent, aquests increments s’integraran en la part variable del salari, que s’ha d’adequar a la realitat sectorial i empresarial”.


Hi apareix per primera vegada el concepte “salari variable” com a component de l’estructura salarial. La seua materialització es farà en les adaptacions dels convenis sectorials, o estatals i provincials, en el marc de les negociacions que es facen en les empreses. També trenca la referència de l’IPC com a indicador per a mantindre el poder adquisitiu. La referència per a negociar la pujada salarial serà la marxa econòmica de l’empresa.

2. Negociació col·lectiva. Flexibilitat interna negociada.

Potencia la negociació en l’àmbit d’empresa i estableix la inclusió de pautes en els convenis de major rang perquè la possibiliten. Manté els convenis provincials (exigència de les PIMES), sectorials i nacionals.

Hi apareix la FLEXIBILITAT sobre salaris, mobilitat en l’empresa, jornada i la seua distribució irregular, com a solució a la “marxa” econòmica de l’empresa. Els convenis potenciaran la flexibilitat interna negociada, amb mesures com la distribució irregular de la jornada, la mobilitat en l’empresa o que una part del salari estiga lligada a l’evolució econòmica de l’empresa. L’empresari disposarà d’un conjunt d’hores anuals, el 10 % de la jornada, que podrà alterar sobre la distribució prevista.

Les classificacions professionals actuals s’hauran de modificar. S’han d’anar canviant per una altra de basada en grups professionals i no en les de categories professionals que és la que s’utilitza en l’actualitat.

3. Els incompliments dels acords pactats. Les desvinculacions de les empreses.

Els empresaris podran despenjar (és a dir, no aplicar i obligar a negociar) diverses parts del conveni. Fins ara, només es contemplava la desvinculació de la part salarial quan existien causes econòmiques que ho justificaven. Amb aquest nou acord, no només es poden despenjar de la part salarial, sinó també sobre la jornada o el treball a torns, sempre que hi haja acord entre els representants de les treballadores i treballadors i l’empresa.

4. Control de preus i beneficis

El document fa una crida perquè els beneficis empresarials es reinverteixen en les empreses i es moderen els salaris dels executius i directius. També fa una crida a les administracions i als distribuïdors perquè controlen els preus, i en especial els preus dels productes bàsics. Tot açò és una provocació després d’acordar la moderació salarial.

Per Intersindical Valenciana, l’acord significa una PROFUNDA REFORMA LABORAL, d’un impacte tal, que suposa un retrocés en les relacions laborals com mai s’havia donat fins al dia de hui. Per nosaltres, l’acord significa:

  • Donar tot el poder als empresaris.
  • Incomplir els pactes i els convenis col·lectius.
  • Trencar la vinculació dels salaris a la inflació com a referència per a mantindre el poder adquisitiu.
  • Modificar la negociació col·lectiva, traslladant les decisions més importants a àmbits on és difícil la negociació.

Per tot açò, Intersindical Valenciana rebutja l’acord signat ja que considera una renúncia i una nova agressió contra les treballadores i treballadors.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.