versions en
valencià i castellano

Reglament i organització del IX Congrés

Ponència d'organització i estatuts

Ponència de formació

Ponència de política educativa

Ponència de Seguretat i Salut Laboral

Benvolgut company / Benvolguda companya:

Entre 1999 i 2002, la nostra organització ha enllestit uns canvis de gran trascendència per al futur, alguns dels quals ja hem començat a albirar. Des que vam decidir ser alguna cosa més que un "sindicat de mestres" (tot siga dit amb el raonable orgull d’haver aportat un model sindical que cada vegada més col·lectius de treballadores i treballadors el fan seu), hem accedit a espais laborals on durant molts anys se’ns havia negat la nostra presència.

En aquesta ocasió, hem de tornar a parlar, sobretot, d’ensenyament i dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, sense oblidar que formem part de la Confederació d’STEs, la qual farà el seu congrés en els dies 27, 28, 29 i 30 de juny a Poio (Pontevedra).

El Secretariat Nacional ha considerat indispensable reprende amb força dos debats: una política educativa adient per a un context molt advers per al model d’Escola Pública que històricament hem defensat; i un model de formació —sindical i professional, interna i externa—, que tot contemplant les necessitats del professorat, siga compatible amb les de col·lectius del personal d’Administració i Serveis. També cal traure conclusions de les eleccions sindicals i dels quatre anys transcorreguts des del VII congrés i, tenint en compte els nostres lligams confederals, fer adequacions organitzatives i, si escau, estatutàries. Per primera vegada, abordarem una ponència sobre la salut laboral i la prevenció de riscos laborals, centrada sobretot en l’ensenyament. Finalment, el conjunt de l’afiliació ha de participar en l’elecció dels òrgans sindicals que dirigiran l’organització en els pròxims quatre anys. En aquesta ocasió, val a dir que hi haurà una renovació de persones d’un abast major que en els darrers congressos.

Tota l’afiliació té veu i vot en aquest procés. No hi ha congressos sense idees, propostes ni persones que conformen un projecte. Si hem fet un gran esforç en les eleccions, ara cal que eixa victòria enfortesca internament l’organització. En els nostres congressos tot és possible, perquè cap idea ni persona és marginada. Per això és tan important que tot funcione democràticament, que cap veu es quede al marge i que els òrgans sindicals elegits continuen representant-nos a totes i a tots. La nostra força és ser-ne cada dia més, i continuar units entre tanta pluralitat.

 

 

anar a la pàgina intersindical / stepv / index IX congrés