Educació plurilingüe

El conseller d’Educació ha parlat diverses vegades d’educació plurilingüe, sense que les seues paraules respongueren a cap plantejament concret. Perquè no s’hi tracta simplement d’introduir l’anglés a l’edat de tres anys en alguns centres, o ensenyar xinés mandarin en algun altre lloc, ni cap altra ocurrència No.

22 / 03 / 2011 | Carme Miquel

El conseller d’Educació ha parlat diverses vegades d’educació plurilingüe, sense que les seues paraules respongueren a cap plantejament concret. Perquè no s’hi tracta simplement d’introduir l’anglés a l’edat de tres anys en alguns centres, o ensenyar xinés mandarin en algun altre lloc, ni cap altra ocurrència No. L’educació plurilingüe és un plantejament global, un model educatiu que ha de donar resposta a les necessitats de l’alumnat valencià per tal que puga ser membre, de plé dret, d’una societat valenciana que s’autoestima i que, alhora, forma part d’un món global on el coneixement, la convivència i la interculturalitat han de ser valors bàsics. No es tracta doncs, d’improvisar sinó que cal investigar, planificar i dotar l’escola i la societat dels mitjans necessaris.

La Federació Escola Valenciana i la Unitat per a l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant, han elaborat una proposta ben documentada que sota el títol Un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià, constitueix un document important que han oferit a l’administració educativa i a la societat valenciana en general. Es tracta d’una proposta que no parteix de zero sinó que té en compte l’experiència d’educació bilingüe aplicada al nostre País des de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. I aquesta experiència reafirma que els programes on l’ensenyament ha sigut, bàsicament, en valencià, són els que millors resultats han donat. Per això mateix, l’educació pluringüe ha de partir del coneixement, ús i reforç del valencià. És d’aquesta manera que l’alumnat del nostre país podrà esdevindre bon coneixedor i usuari de totes les llengües presents en l’ensenyament: castellà, valencià, anglés i alguna altra.

Però el saber no baixa del cel, sinó que calen unes condicions per assolir-lo. El document que esmentem és precís també a l’hora d’assenyalar aquestes condicions, entre les quals destaca que la conselleria ha de tindre un projecte educatiu plurilingüe real i que en la planificació que hi faça ha d’incloure la dotació suficient de professorat preparat així com recursos, assessorament i formació. Però sobretot, l’administració ha d’actuar amb voluntat política de dur endavant aquest model.

Publicat en Levante EMV - 22 / 03 / 2011