El valencià i la RAE

Vaig llegir al diari Levante-EMV la proposta del Síndic del grup parlamentari del PP la qual instava a que el valencià no estigués relacionat amb el català en el diccionari de la Real Academia de la Lengua Española.

02 / 09 / 2013 | Ferran Pastor

Potser el senyor Bellver no sap que el juny de 1996, un any després que el PP estigués dirigint la Generalitat, aquesta institució coeditava amb l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i l’Editorial Bromera el Diccionari Valencià, amb les accepcions següents:
Valencià; 3. m. Ling. varietat de la llengua catalana parlada a la Comunitat Valenciana.
Renaixença; 2. Lit. Procés de recuperació de la llengua i la literatura catalanes dut a terme a partir de la segona meitat del segle XIX.
Al Diccionari consta que la Generalitat Valenciana és copropietària intel·lectual de les definicions. Aquest diccionari és als centres educatius valencians i es ven a les llibreries. Uns altres dos manuals, també coeeditats per les mateixes entitats durant els anys de govern del PP complementen el diccionari; la Gramàtica Valenciana i Els Verbs Valencians. Al pròleg de la gramàtica, l’IIFV ens informa que s’hi han tengut molt presents les gramàtiques de Carles Salvador, Enric Valor i Sanchis Guarner. Els tres gramàtics valencians més compromesos amb la unitat del català. Recordem que «l’objectiu específic de l’IIFV és l’ estudi lingüístic i literari del valencià dins del marc de la llengua i la literatura catalanes».
Aquest mateix marc de la llengua i la literatura catalanes ha informat també la normativa sobre capacitació lingüística en valencià per al professorat publicada per la Conselleria d’Educació comandada pel PP. Altres actuacions de la conselleria els darrers anys han insistit en el marc territorial del català, en coherència amb el temari dels cursos per al professorat. Un exemple: en el dossier que la conselleria facilita al professorat que imparteix els cursos per a docents, tant la bibliografia com les lectures recomanades als alumnes són de l’àmbit lingüístic català. També hi consten tels dialectes de la llengua com el rossellonés i alguerés. I els temes referits a Ramón Llull, les quatre grans cròniques, Bernat Metge o Curial e Güelfa figuren des de sempre en el temari d’oposicions a l’especialitat de valencià a Educació Secundària
Així senyor síndic, ja veu que abans del pacte lingüístic propiciat pel dictamen del CVC, la Conselleria d’Educació governada pel PP garantia amb manuals, normativa i actuacions estratègiques la unitat de la llengua catalana. Per aquesta raó els títols valencians tenien i tenen validesa a Catalunya. Açò explica perquè l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el 25 de març de 2002, acorda aprovar com a referent normatiu oficial del valencià el conjunt de criteris gramaticals, ortogràfics i lèxics de la Conselleria d’Educació.

Publicat en Levante-EMV - 02 / 09 / 2013