Què deien al programa electoral i què proposen amb el Decret de Plurilingüisme?

L’esborrany del nou Decret de Plurilingüisme presentat ahir per la Conselleria d’Educació ja està sobre la taula. El decret, que es basa en un Programa Plurilingüe Dinàmic, s’estructura en tres nivells segons el nombre d’assignatures impartides en cada llengua. A més hores de valencià i anglés, major serà el nivell del programa.

14 / 10 / 2016 | Teresa Ciges

No obstant això, hem volgut veure què deien els programes polítics amb els quals el PSPV i Compromís es van presentar a les eleccions de 2015 en aquesta matèria, per comparar què proposaven i què és el que han dut a terme.

En el punt 862 del seu programa, el PSPV advocava per adoptar un model d’educació l’objectiu del qual siga “l’adquisició d’una competència plurilingüe i intercultural (…), la revitalització i normalització del valencià dins el marc d’una diversitat lingüística sostenible i la convivència en una societat multilingüe amb el valencià com a llengua de tots “. Al seu torn, en el punt 864 afirmen que impulsaran “l’extensió dels programes d’ensenyament en valencià mitjançant un esforç continuat de promoció en els centres, la sensibilització de les famílies i la difusió social dels avantatges d’aquests programes”. I és en el punt 865 quan especifica que elaboraran “un nou decret de plurilingüisme, un nou decret de currículum i una nova ordre de funcionament dels centres”. En cap apartat s’esmenta la retirada de l’exempció del valencià en les zones castellanoparlants.

Pel que fa a Compromís, el punt dedicat a la política lingüística comença afirmant que “la societat valenciana necessita un nou marc normatiu que s’adapte al temps actual i que supere la Llei d’Ús i ensenyament en valencià”. En el punt dos explica que “el sistema educatiu ha de garantir el coneixement i la capacitat d’expressar-se en valencià, és per això que convé superar els actuals models d’educació bilingüe i establir un únic model d’immersió lingüística on s’incorporen dues llengües estrangeres més”. De la mateixa forma que el PSPV, tampoc en fa cap menció a la retirada de l’exempció del valencià en territoris castellanoparlants.

Això és el que proposaven, i en l’esborrany del decret podem veure què és el que pretenen dur a terme. Sembla ser que el Decret de Plurilingüisme està més orientat cap al programa que en el seu moment que va proposar el PSPV que al de Compromís, que cedeix davant la seua proposta d’establir un únic model d’immersió lingüística i ara proposa tres nivells dividits en dos subnivells cadascun. I és clar, hi ha qui es pregunta on és la valentia …

Publicat en Saó - 14 / 10 / 2016