Where´re you going, mr. Font de Mora?

Desconcert, perplexitat, incredulitat… somni o realitat? No, no pot ser que tot un senyor conseller d´Educació i el seu staff directiu facen aquest plantejament d´educació plurilingüe. És cert que n´estem ja acostumats al rodillo del PP.

14 / 06 / 2011 | Josep Vicent Bataller

Desconcert, perplexitat, incredulitat… somni o realitat? No, no pot ser que tot un senyor conseller d´Educació i el seu staff directiu facen aquest plantejament d´educació plurilingüe. És cert que n´estem ja acostumats al rodillo del PP. Les retallades en educació, la reducció dràstica de programes i plantilles (que sempre perjudiquen als mateixos), la manca de tarannà negociador, la imposició com a fórmula bàsica de l´acció de govern és quelcom habitual a la Conselleria d´Educació, però ara no n´estem parlant de tot açò, el fet és molt més greu del que aparenta a primera vista.
Òbvia i evidentment totes i tots compartim amb el senyor Font de Mora la preocupació per arribar a un model plurilingüe de qualitat que supose un bot qualitatiu en l´actual model educatiu, però les coses no es poden fer a la lleugera o començant la casa per la teulada, per molt demagògiques o electoralistes que siguen. Amb l´educació dels nostres fills i filles no es juga. És per això que hem de parlar de fonaments… i si poem als més elementals principis de la psicologia cognitiva o evolutiva, o d´aprenentatge de les llengües estrangeres, ens trobem amb principis tan inqüestionables com que l´aprenentatge s´ha de fer inicialment en la llengua materna per a no trencar els esquemes conceptuals-cognitius amb que l´alumnat arriba a l´escola i que en tant no hom té degudament assolida aquesta no podem passar a altres llengües alienes i estranyes com a llengües vehiculars per a l´aprenentatge.
Un altre principi bàsic és que l´aprenentatge de les llengües estrangeres sols es consolida en un context comunicatiu adient, és a dir, l´alumnat té que emprar eixa llengua de forma habitual fora dels centres, en contextes i situacions comunicatives reals que faciliten la consecució d´aquesta competència. És cert que els centres privats i concertats poden escollir no sols el seu alumnat, sinó tanmateix el professorat, amb el que poden dotar-se amb facilitat amb el professorat adient, o fins i tot centre i famílies poden crear o pagar contextos comunicatius en anglès fora de l´escola.
Però què passa amb l´alumnat més desafavorit que no ho pot fer? Què passarà quan l´alumnat de Primària o l´ESO tinga que conceptualitzar en anglès sense un domini mínimament adient? I el professorat? Si ara mateix és vostè incapaç de complir la pròpia llei que vostès han promulgat al no dotar de professorat d´anglès suficient a l´Educació Infantil, com pensen garantir-ho a la resta de les etapes educatives i més en un context de retallades de plantilles antipedagògic i antisocial? Què passarà amb l´alumnat que tinga que aprendre una matèria en anglès sense un domini adient de la llengua? No hom diu això fracàs escolar? És això el que volem?
No senyor Font de Mora, vostè sap que aquest no és el camí. Cal que reconsidere aquesta iniciativa i si vol potenciar l´anglès ho pot fer fàcilment introduint canvis quantitatius (horaris) i qualitatius (metodologia i enfocament comunicatiu, recursos) en l´aprenentatge de l´anglès, al que per cert ningú ens oposem. Vull pensar que tot ha estat un mal somni i que darrere d´aquesta iniciativa no hi ha un intent de minoritzat encara més la llengua del nostre poble, dels nostres avant-passats, dels seus i dels meus, senyor Font de Mora. I recorde, rectificar és de savis.

Publicat en Levante-EMV - 14 / 06 / 2011