Moviments socials

CARTA OBERTA A TOTES LES FORCES POLÍTIQUES

OBJECTIU: Assolir la justícia social a través de la Justícia Fiscal.

05 / 06 / 2020 | Intersindical

Intersindical Valenciana ha subscrit la carta als partits polítics

Els últims estudis sobre opinió pública i política fiscal, publicats des de fa anys pel CIS, informen que la població espanyola considera, majoritàriament, que es dediquen pocs recursos a educació, protecció a la desocupació, habitatge, pensions i altres prestacions socials, cura del medi ambient, ciència i investigació, ajuda a la dependència, cooperació a el desenvolupament i sanitat, entre d’altres serveis públics. I aquesta opinió de la ciutadania és ideològicament transversal, ja que és majoritària amb independència de el partit votat.

Després l’actual crisi sanitària produïda per la pandèmia de la COVID-19 i les seves duríssimes conseqüències econòmiques per a persones sense ingressos, treballadores i treballadors per compte propi i aliena i xicotetes empreses, es fa més necessari que mai consolidar i reforçar el nostre estat de benestar, sense oblidar la cooperació internacional. I no només en sanitat i investigació, les mancances la crisi sanitària ha posat en evidència, sinó també en tots els pilars que, segons la Constitució de 1978, vertebren i donen sentit a l’Estat social i democràtic de dret contemplat en el seu article primer, la declaració Universal dels Drets Humans i el Pilar Europeu dels Drets Socials. Així opina la ciutadania, que s’inclina, majoritària i transversalment, per millorar els serveis públics, encara que calga pagar més impostos.

Els impostos, en el marc d’un sistema tributari suficient i just, suposen l’eina necessària per finançar el nostre estat de benestar i contribuir a la redistribució de renda i riquesa, així com a la protecció de l’entorn. Els impostos s’han d’aplicar atenent els principis d’igualtat, generalitat i progressivitat, de manera que tots contribuesquen d’acord amb la seva capacitat econòmica. A més, s’ha d’assegurar el principi d’igualtat efectiva d’homes i dones en el disseny i aplicació de la política fiscal.

Dissortadament, els impostos no es recapten justament: no paga més qui més té i així ho creu el vuitanta-tres per cent de la població, com així ho reflecteix l’últim estudi sobre opinió pública i política fiscal de CIS. Cal adoptar les mesures de reforma necessàries per revertir aquesta situació. Mesures que, així mateix, caldria estendre a la gestió de la despesa pública: una gestió que hauria de ser més transparent. S’ha d’exigir més responsabilitat als seus gestors i sensibilitzar la ciutadania, tot això amb l’objectiu que la pròpia societat penalitzi els comportaments defraudatoris.

En conseqüència, les organitzacions signants d’aquest manifest demanem a les forces polítiques un acord per afrontar una reforma tributària que faci realment efectius els principis de suficiència, generalitat, igualtat i progressivitat. Reclamem que es retorne el protagonisme als impostos directes, que graven a les persones i empreses segons el nivell de renda o riquesa, davant els indirectes, que afecten en major mesura als que menys rendes i capacitat adquisitiva tenen.

Així mateix, aquesta reforma ha de posar límit als mecanismes d’elusió fiscal, que grans empreses i fortunes utilitzen per evitar o reduir el pagament dels seus impostos. Això ha d’incloure una lluita decidida contra els mal anomenats paradisos fiscals, que seria més encertat anomenar caus fiscals, i ha de penalitzar quants se servesquen d’ells, directament o indirectament. L’acord polític ha d’incloure un pacte d’Estat contra el frau fiscal que reduesca substancialment el seu elevat nivell, dotant a les administracions tributàries dels mitjans necessaris a tal fi i desplaçant la investigació cap a les grans bosses de frau, mitjançant la intensificació del control tributari de grans contribuents.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.