Drets laborals

Decret de “escut social” del Govern enfront de l’emergència del coronavirus

El Govern ha aprovat aquest dimarts 50 mesures per a reforçar l’“escut social” posat en marxa per a fer front a l’emergència del coronavirus.

02 / 04 / 2020 | Intersindical

El Govern, en la seua reunió de Consell de Ministres celebrat el 31 de març, ha aprovat un nou paquet de mesures per a fer front a l’emergència del coronavirus. En aquestes mesures s’inclouen la paralització dels desnonaments o la prestació per a les treballadores de la llar i per a aturats sense subsidi, entre d’altres. També s’ha aprovat que les mesures econòmiques que no tingueren un termini de duració exacte recollit en els últims Reials decrets es prorrogaran fins a un mes després que finalitze l’estat d’alarma.

El Govern ha aprovat aquest dimarts 50 mesures per a reforçar l’“escut social” posat en marxa per a fer front a l’emergència del coronavirus. L’extens paquet de mesures va enfocat a mitigar les “importants pèrdues de rendes per a llars, autònoms i empreses”. En aquestes circumstàncies excepcionals, el Govern ha decidit enfocar la seua política econòmica a protegir l’ocupació, ajudar els més vulnerables i mantindre el teixit productiu. Aquestes mesures entraran en vigor amb la publicació del nou Reial decret llei en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aquest Reial decret llei aprovat pel Govern contempla tres línies d’actuació. La primera, contempla un nou paquet de mesures de caràcter social, dirigides al suport dels treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables, un segon de reforç de l’activitat econòmica, encaminades a fer costat a les petites empreses i autònoms, i un tercer amb mesures per a ajustar el funcionament de l’Administració a les necessitats actuals.

Les mesures més importants són:

1.- Subsidi extraordinari de 440 euros per a aturats per extinció de contractes temporals

El Govern ha aprovat un “subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal”, per a aquells els contractes temporals dels quals s’hagen extingit després de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el 15 de març, i no comptaren amb cap altre tipus de prestació. Es cobrarà durant un mes, i suposarà el 80% del valor de l’Indicador Múltiple Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), sobre els 440 euros. El seu cobrament és incompatible amb qualsevol altre subsidi de desocupació, amb la percepció de qualsevol renda mínima o altres ajudes.

2.-Prestació per a treballadores i treballadors de la llar

S’aprova el subsidi extraordinari per a treballadores i treballadors de la llar. Serà compatible amb altres ingressos, mentre no s’aconseguisca l’SMI i suposarà el 70% de la base de cotització, tenint el Salari Mínim Interprofessional com a límit. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) habilitarà el procediment de sol·licituds.

Podran cobrar-ho, les persones donades d’alta com a empleades i empleats de la llar abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, i que s’hagen vist obligades a deixar de prestar serveis en un o diversos domicilis per a reduir el risc de contagi. També podran sol·licitar-ho els qui hagen sigut objecte d’acomiadament o desistiment durant aquesta crisi. Si la treballadora o treballador redueix la seua jornada laboral, percebrà la part proporcional a la reducció.

No podran cobrar-lo les persones que perceben el subsidi per incapacitat temporal, o es vegen afectades pel permís retribuït recuperable en vigor des d’aquest dilluns 30, i fins al 9 d’abril, inclusivament.

Per a accedir a la prestació es requereix una declaració responsable signada per l’ocupador, o bé la carta d’acomiadament, o “la comunicació de desistiment o la baixa en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social”. El dret a aquesta prestació naix a partir de la data de baixa en la Seguretat Social des de la data que figure en la declaració responsable.

3.- Prohibició dels talls d’aigua o energia

Es prohibeixen els talls de subministraments energètics i d’aigua per a tota la població en el seu habitatge habitual, mentre està en vigor l’estat d’alarma. S’àmplia el bo social per a persones en vulnerabilitat i s’ha adoptat una moratòria en el pagament de subministraments per a autònoms i pimes.

4. Fi dels desnonaments per lloguer durant 6 mesos i crèdits sense interessos per a inquilins

La Suspensió dels desnonaments per impagament de lloguer sense alternativa habitacional fins a sis mesos després que s’alce l’estat d’alarma. Aquesta mesura afectarà a prop de mig milió de famílies.

Inclou una pròrroga extraordinària de sis mesos per a tots els contractes de lloguer d’habitatge habitual per a evitar pujades abusives, i crèdits sense interessos per als inquilins que es troben en situació de major vulnerabilitat. Tindran fins a 10 anys per a retornar aquests crèdits. El decret garanteix que tots els xicotets propietaris percebran íntegrament” els lloguers. Els grans propietaris d’habitatge estaran obligats a triar entre permetre quitacions del 50% dels seus deutes o bé reestructurar-les en un període de tres anys.

5.- Moratòria per a autònoms i pimes de sis mesos en les cotitzacions

S’aprova una moratòria de sis mesos per al pagament de les cotitzacions socials per part d’autònoms i pimes. Es contempla un ajornament, sense interessos, als deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny, així com la possibilitat de retardar els comptes d’autònoms dels dies treballats al març.

6.-Ampliació de moratòria d’hipoteques per a locals d’autònoms

S’àmplia la moratòria del pagament d’hipoteques ja aprovada, ampliant-la tres mesos. S’inclouen els locals i oficines d’autònoms “la factura dels quals haja caigut significativament”. S’han “simplificat”, els criteris de vulnerabilitat per a evitar interpretacions que limiten drets. Les entitats no podran requerir el pagament de la quota hipotecària ni de cap dels conceptes integrats en el contracte, fins a l’últim dia del mes en què finalitze l’estat d’alarma.

7.-Prohibició de la publicitat del joc

Es prohibeix la publicitat del joc online mentre estiga en vigor l’estat d’alarma. No es pot emetre publicitat d’aquest tipus en televisió, ràdio i plataformes de vídeo “online” fora de la franja d’1.00 a 5.00 hores, ni tampoc en Internet.

8.- Allibera el superàvit dels ajuntaments

S’individualitza l’import del superàvit que podran destinar les Entitats Locals a prestacions i inversions relatives a despesa social, amb la consideració d’inversions financerament sostenibles, establit en l’article 3 del Reial decret llei 8/2020, que ha fixat que l’import per al conjunt del citat subsector siga de 300 milions d’euros. L’aplicació d’aquesta norma i del seguiment el realitzarà el Ministeri d’Hisenda.

Vista l’actual situació, per raó de la seua excepcionalitat i de la urgència a executar les despeses, s’habilita als Presidents de les Corporacions Locals perquè, mitjançant Decret, puguen aprovar modificacions de crèdit com a extraordinaris.

9.- Sobre els viatges i serveis contractats

Unes altres de les mesures aprovades és el fet que els usuaris puguen reclamar la devolució dels diners dels seus bitllets o viatges a les companyies i agències de viatges o suspendre contractes de serveis sense penalització.

Tindran un any per a usar aquest bo i si no l’usen, els usuaris podran demanar el reembossament.

Quant als contractes que els consumidors tenien acordats, de prestació de serveis, l’execució dels qual siga impossible a conseqüència de les mesures de l’Estat d’alarma, els usuaris podran anul·lar els contractes en un termini de 14 dies.

Es tracta de les quotes mensuals que paguem pel gimnàs, les acadèmies d’idiomes, les classes extraescolars, etc. Les empreses no podran cobrar a l’usuari la mensualitat després del cessament d’activitat i, a més, el consumidor té dret al fet que li retornen la part proporcional del temps que no ha gaudit del servei a conseqüència de l’Estat d’Alarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.