RTVV

EL CJC qüestiona la proposició de llei de RTVV

EL CJC convida el Consell a no aplicar el punt 6 de l’acord de l’ERO de RTVV

19 / 05 / 2016 | Intersindical

Si alguna cosa s’ha de posar en relleu del dictamen del Consell Jurídic Consultiu és la seua falta de rigor. Dir, per exemple, que RTVV SAU no existeix és desconéixer la realitat. I, és clar, quan les premisses fallen, les conclusions també. L’informe dóna molts consells que semblen interessats, però fonamenta molt poc tot allò que diu. I diu coses tan grosses com que el Consell no hauria d’aplicar la clàusula sisena de l’ERO.

Cal esperar que el dictamen no siga una maniobra del Consell per a posar bastons a les rodes de les Corts, que són les úniques que intenten avançar en contrast amb la inoperància del Consell.
La trista realitat és que l’anomenat govern a la valenciana només ens han portat més tortura laboral, més indecisions i més sensació de sentir-nos enganyats perquè, igual que amb el PP, les coses semblen estar decidides i nosaltres molestem.

MOLT A QÜESTIONAR I POC AVANÇAR
L’informe del Consell Jurídic Consultiu qüestiona el primer punt de la disposició transitòria novena de la Proposició de Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de titularitat de la Generalitat i en el qual es diu:
“La contractació temporal en la nova corporació i les societats que en depenguen tindrà caràcter excepcional i per a la provisió dels llocs que, per raons d’urgència o altres degudament justificades, hagen de ser coberts de manera temporal, caldrà ajustar-se a les obligacions contretes en l’acord que va posar fi a l’expedient de regulació d’ocupació d’extinció del grup RTVV subscrit al seu dia.”
En el seu raonament, el CJC qüestiona que siga aplicable el punt 6 de l’acord de l’ERO per a les primeres contractacions que haja de fer la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. L’acord recollia el següent:
“La ley 4/2013 no cuestiona que en un futuro próximo la Generalitat vuelva a ejercer los derechos derivados del artículo 56 del Estatuto de Autonomía y la correspondiente reapertura de los servicios de la radio y la televisión pública.
En caso de que la mencionada reapertura se produjera en los dos años siguientes a partir de la fecha de la finalización establecida para proceder a las extinciones de contrato de trabajo del presente ERE, el 30 de junio de 2015, las dos partes acuerdan que esta medida implicaría la prioridad en la contratación por parte de la nueva radio televisión de los actuales trabajadores de RTVV SAU que así lo soliciten.
La prioridad operará en las contrataciones de carácter temporal hasta tanto se celebren pruebas selectivas y, en todo caso, en éstas, computarán en fase de valoración de méritos con carácter diferenciado de cualquier otro: haber trabajado en RTVV, haber accedido mediante proceso selectivo y la antigüedad.”
L’acord de l’ERO d’extinció va ser subscrit per RTVV SAU, que es troba en procés de liquidació, però no totalment liquidada com apunta equívocament l’informe del CVC en la seua pagina 30. L’acord de l’ERO va ser avalat en el seu dia pel Consell de la Generalitat, per tal com tenia repercussions pressupostàries i de recol·locació d’una trentena de treballadors. En la sessió del 2 de maig de 2014 el Consell no va posar cap objecció al conjunt de l’acord assolit.
Posar en dubte l’aplicació d’un punt de l’acord, que va ser sotmés a la consideració de comité d’empresa i votat en assemblea pels treballadors de RTVV SAU, pot implicar que no siga executat totalment l’acord signat a les 23.30 h del 23 de març de 2014, un text que desplega els seus efectes fins a dos anys després del 30 de juny de 2015.

EL CJC TAMBÉ IGNORA LA LLEI 12/2015
Este punt 1 de la disposició addicional novena no fa sinó recollir l’acord de l’ERO per als contractes temporals de posada en funcionament de la futura RTVV i traslladar a la pràctica la disposició addicional segona de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de la Generalitat sobre recuperació del servici públic de radiodifusió i televisió , on es recull el següent: “En l’elaboració de la futura llei, s’haurà de tindre en especial consideració l’experiència acumulada i el sistema d’accés del personal al servei de l’antiga RTVV, SAU.”
Entenem, per tant, que se’n pot millorar la redacció, però no és possible contravindre un acord i una llei votada per les actuals Corts fa mig any.

L’ÚNICA EIXIDA, LA NEGOCIACIÓ
L’informe del CJC també apunta: “Cuestión distinta, que deberá ser valorada por el legislador autonómico, es que, como consecuencia de los procesos judiciales pendientes sobre la constitucionalidad de la Ley de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión, como también de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU, y sobre el expediente de regulación de empleo relativo a la extinción de las relaciones laborales de la plantilla anterior, deba proceder a adoptar las medidas necesarias en relación con el personal de la extinta RTVV, SAU en los términos que acordaran, en su caso, las resoluciones judiciales.”
Este punt, en relació amb la suposada inseguretat jurídica que s’apunta en un dels dos vots particulars, ens situa de nou en la proposta que el comité d’empresa va traslladar a l’abril als grups polítics que donen suport a l’actual Consell i també al mateix Govern valencià per via del Secretari Autonòmic de Comunicació, José María Vidal, en la reunió del 14 d’abril.
En l’esmentada proposta del CE es recull un acord de conciliació a l’Audiència Nacional, amb la implicació dels sis sindicats presents en el comité d’empresa, que permet desblocar el conflicte judicial amb la retirada de la demanda presentada per la CGT i un pla d’incorporacions progressives segons el model acordat per les Corts i respectant els drets laborals dels extreballadors.
Esta proposta sempre ha sigut més avantatjosa per a totes les parts perquè facilita la recuperació del servei públic de ràdio i televisió públiques en temps més curts; fa possible la recuperació de treballadors del sector audiovisual; és coherent amb la llei 12/2015, i dota de la major seguretat jurídica el procés de recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.