Drets laborals

Informació sobre la prestació d’empleades de la llar afectades per la covid-19

Subsidi extraordinari per falta d’activitat

22 / 04 / 2020 | Intersindical

L’RDL 11/ 2020 de 31 de març, en els seus articles 30, 31 i 32, I DISP. TRANS. 3a crea un subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial d’empleades de la llar del Règim General de la Seguretat Social. Recull la nova prestació per a les empleades de la llar que estigueren donades d’alta en la Seguretat Social abans de 14 de març, data que entre en vigor l’Estat d’Alarma, i hagen deixat de treballar, totalment o parcialment, a conseqüència de la COVID-19.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha habilitat els mecanismes per a sol·licitar aquest subsidi extraordinari. La quantia del subsidi és del 70% de la Base Reguladora per la qual es cotitze. Si es redueix la jornada, percebrà la part proporcional a la reducció de jornada. S’aplica tant si exercien la seua activitat en un o en diversos domicilis.

Per a poder sol·licitar-ho és necessari acreditar la reducció de l’activitat amb una declaració responsable signada per la persona ocupadora o amb la carta d’acomiadament, si fóra el cas. També servirà la baixa en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social. Els tràmits es fan en el SEPE. No hi ha terminis. Els terminis no caduquen. Es pot sol·licitar sense que haja prescrit el seu dret a cobrament.

No es pot cobrar aquest subsidi si s’està de baixa per incapacitat temporal, o en la situació de permís retribuït des del 30 de març al 9 d’abril.

No és incompatible amb altres salaris per compte propi o alié si no se supera, en conjunt, el Salari Mínim Interprofessional, que és de 950 euros/mensuals.

El pagament es farà per períodes mensuals, des de la data del naixement del dret, La data que s’indique en la declaració responsable serà la que compte, quan el fet causant siga la reducció de la jornada, i la de baixa en la Seguretat Social, en el cas de la fi de la relació laboral.

DECLARACIÓ RESPONSABLE:

EN/NA________________________________________, amb DNI__________________, ocupador/a, situat en (adreça) __________________________, i amb número de telèfon _____________________________, i @ _______________________

DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que D/D. ª________________, amb DNI/NIE_____________, és treballador/a de la llar en aquest domicili amb una jornada de: XXXXX hores (((setmanals, o mensuals))), i que ha deixat de treballar temporalment en ell, per a evitar el risc de contagi i a causa de la crisi sanitària del COVID-19, de manera Total——o parcialment——-, sent ara la seua jornada de: ___HORES__

Per deixar-ne constància a l’efecte del subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial d’Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social.

En……………., a…….. de………………… de 2020.

SIGNAT:
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.