Drets laborals

Intersindical Valenciana demana la negociació de la regulació de les Escoles Infantils públiques

El Sindicat considera que la normativa publicada afecta negativament les condicions laborals del personal educador

31 / 07 / 2019 | Intersindical

El DOGV del 7 de maig de 2019 ha publicat l’Ordre 21/2019, de 30 d’abril de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles infantils de titularitat pública. El 9 de juliol de 2019, es va publicat una correcció d’errades d’aquesta Ordre.

Des de la Intersindical Valenciana es considera que determinats aspectes d’aquesta Ordre no han estat negociats, malgrat afectar el model educatiu i les condicions laborals del personal que hi treballa, especialment del personal educador d’educació infantil, un personal que es veurà afectat negativament per l’aplicació de la normativa esmentada.

En concret una de les disposicions que no es va negociar és la Disposició Transitòria única que diu:

“Única. Determinació de llocs de treball i ràtio màxima per unitat
Mentre no es produïsca una modificació de l’Ordre 12/2013, de 14 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els criteris per a la determinació de les relacions de llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis públics d’Educació Primària, col·legis públics d’Educació Infantil i Primària i centres d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat, les unitats de 2 a 3 anys en escoles infantils de segon cicle i en CEIPs de titularitat de la Generalitat seran dotades amb un docent d’Educació Infantil per unitat i amb un educador/a d’Educació Infantil per centre. Aquestes unitats tindran una ràtio màxima de 18 alumnes. “

Aquesta va ser modificada en la correcció d’errades en afegir l’Administració el següent text:

“No obstant això, la dotació de personal educador d’educació infantil podrà ser incrementada en el cas dels CRAs (Col·legis Rurals Agrupats) quan les unitats autoritzades es troben en aularis del centre corresponents a distintes localitats, fins a un educador per localitat. “

Intersindical Valenciana demana que s’òbriga una negociació real i efectiva per garantir els drets laborals del personal afectat i la millora de la prestació del servei públic educatiu a l’alumnat i les seues famílies. En eixe sentit, es considera que l’Ordre no té en compte les propostes presentades per la nostra organització sindical ni arreplega les revindicacions històriques del personal que hi treballa pel que fa al model educatiu de l’educació infanitl ni tampoc sobre les seues condicions laborals.

Per altra part, el Sindicat també ha demanat que es convoque una mesa de negociació per tractar sobre l’anunci de la gestió del personal educador per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport- El Sindicat considera necessària la participació en eixa de negociació de totes les parts implicades en aquest procés per afectar les condicions laborals del personal educador.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.