Drets laborals

Intersindical Valenciana es reuneix amb els partits polítics per cercar una solució a la interinitat en les Administracions Públiques

11 / 10 / 2020 | Intersindical

La Sentència del TJUE de 19 de març de 2020 obri noves expectatives, judicials i legals, per solucionar el problema de temporalitat a les diferents administracions. Un problema que afecta, des de fa dècades a una part important dels empleats i empleades públics i que, ara, s’estima en unes 800.000 persones.
La via judicial segueix el seu curs, amb resultats dispars, concretant i delimitant els drets del personal interí, subjecte d’abús de la temporalitat, respecte de la consolidació del treball en cas de cessament o, de forma subsidiària o alternativa, a la percepció d’una indemnització. Una via que no consolidarà jurisprudència fins que el Tribunal Suprem es pronuncie en unificació de doctrina.

No obstant, aquesta via només pot fer un reconeixement d’una situació jurídica individualitzada i, en tot cas, serà sempre en atenció a les disposicions de l’ordenament jurídic intern, com bé apunta el TJUE; per tant, la solució col·lectiva només pot vindre de la ma d’una modificació legal de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que, arreplegue mecanismes de sanció de les Administracions Públiques per tal d’evitar l’abús de la temporalitat. És a dir, procedir a una transposició de les disposicions de la Directiva Europea 1999/70/CE a la regulació de la relació funcionarial, com ja s’ha fet a l’àmbit de les relacions laborals en el Estatut dels Treballadors al determinar que, les contractacions temporals superiors a 24 mesos en un període de 30 mesos, passaran a ser indefinides.

Aquesta via de reforma legal, també va prenent cos amb la presentació de diverses Proposicions No de Llei (PNL), amb el mateix objectiu però amb diferent contingut, presentades pel PSOE al Congrés del Diputats i per el PAR i Compromís al Senat. La primera insta genèricament a una modificació de l’EBEP i les altres dos insten a efectuar els canvis legals oportuns per establir mecanismes específics de consolidació del personal interí. És per això que Intersindical Valenciana ha iniciat una ronda de converses amb els Grup Parlamentaris de les Corts Valencianes i, simultàniament, amb el Grups Parlamentaris del Congrés juntament amb la Confederació Intersindical.

A l’àmbit autonòmic ens hem reunit amb els grups de Unides Podem i Compromís, en el marc de la tramitació parlamentària del Projecte de Llei de la Funció Pública Valenciana, on hem insistit en la necessitat de que la nova Llei desenvolupe la disposició transitòria quarta de l’EBEP per facilitar la convocatòria de processos extraordinaris de consolidació o, en els eu cas, que mitjançant llei de les Corts es convoque un concurs de mèrits a l’empara de l’article 61.6 de l’EBEP.

La resposta, malgrat reconèixer el problema de la temporalitat, ha estat prou ambigua, en el sentit que no ha hagut un pronunciament clar de la voluntat política de cercar una solució autonòmica, a curt i mig termini, ni tampoc sobre les fórmules proposades per Intersindical Valenciana. Tres són els motius que al nostre parer justifiquen aquesta ambigüitat: bé l’absència de posicionament polític per manca de debat als òrgans del partit o grup parlamentari, bé pel fet de estar condicionats per un govern de coalició o bé per delegar en les estructures estatals la decisió, fent deixadesa de la seua capacitat d’iniciativa legislativa i d’autogovern.

A l’àmbit estatal o del Congrés, s’ha mantingut una reunió amb el diputat del PSOE impulsor de la PNL; en la qual tampoc s’ha pogut concretar quina és la modificació que pretenen introduir a l’EBEP per afrontar el problema de la temporalitat, a l’espera, diuen, d’una propera reunió de la Comissió Sectorial de Funció Pública per conèixer les propostes de les Comunitats Autònomes i de l’Administració Local. No obstant, si que es va manifestar una voluntat política que es feia palesa amb la presentació de la PNL.

Per part de la Confederació Intersindical i Intersindical Valenciana es va traslladar la nostra posició, insistint en que la modificació de l’EBEP havia de contemplar tres aspectes: primer, introduir mecanismes de sanció de l’abús i, segon, que no es tracta d’una qüestió econòmica, sinó d’estabilitat en l’ocupació i, tercer, que qualsevol modificació no podia ignorar la situació actual i, per tant, s’havien de cercar fórmules que consoliden les persones, no les places considerades aïlladament. En qualsevol cas, es va quedar que seguiríem mantenint reunions en la mesura en que vaja concretant-se la proposta de modificació de l’EBEP.

En aquest estat de coses, Intersindical Valenciana continuarà reunint-se amb els diferents grup parlamentaris i administracions per intentar que la solució legal reconega de forma extraordinària el dret del personal interí a consolidar un lloc de treball i, en cas de no ser així, no descarta convocar les mobilitzacions que es consideren oportunes per defensar els interessos d’aquest col·lectiu, procurant, sempre, que cap persona quede exclosa en el camí.Comentaris
Berta Garay
12 / 10 / 2020 - 14:08

Es necesario consolidar al personal interino que lleva sufriendo el abuso del empleador durante décadas y sancionar de forma disuasoria al abusador con la fijeza de los TTPPDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.