Drets laborals

Intersindical Valenciana exigeix al Govern que prioritze la consolidació en l’ocupació de les persones en abús de la temporalitat

La Comissió de Funció Pública del Senat aprova una moció que insta el Govern a emprendre les accions normatives que siguen necessàries, fins i tot legislatives, per promoure una veritable consolidació administrativa dels empleats públics temporals en frau de llei.

14 / 10 / 2020 | Intersindical

Per a la Intersindical Valenciana és un fet constatat que, la Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 19 de març de 2020 ha marcat un abans i un després en les perspectives de l’col·lectiu de personal interí o en abús de temporalitat de les Administracions Públiques.

L’esmentada sentència, a més de posar negre sobre blanc que la pràctica, per acció o per omissió, de les administracions de mantenir alts percentatges de temporalitat en les seues plantilles contravé les normes comunitàries sobre treball a temps determinat, posa en relleu que s’han d’introduir reformes legals per establir mecanismes de prevenció i sanció de l’abús de la temporalitat, així com per reparar el perjudici causat a aquest personal.

Les conseqüències d’aquest pronunciament no han tardat a fer-se evidents. D’una banda s’ha obert una batalla judicial per fer efectiu el reconeixement del dret del personal en abús de temporalitat a l’estabilitat i permanència en l’ocupació; però, per altra, s’ha generat un canvi d’actitud en les institucions amb capacitat legislativa, que han passat de negar o posar-se de perfil davant el problema, a plantejar iniciatives legislatives en la recerca de solucions col·lectives i permanents; objectiu que, òbviament, no deu ni pot es assolir per la via judicial.

En aquest sentit, la Comissió de Funció Pública del Senat va aprovar ahir per unanimitat, una moció amb modificacions, presentada pel PAR, instant a el Govern a emprendre les iniciatives normatives o legislatives necessàries per a promoure una consolidació administrativa de les empleades i empleats públics temporals en frau de llei. Una iniciativa que, en termes similars, també s’aprovarà en breu al Congrés.

Per a la Intersindical Valenciana, aquesta Moció, tot i l’ambigüitat del text final, suposa un gran pas endavant pel reconeixement d’una situació fraudulenta, de facto, d’una gran part de el personal temporal a l’Administració pública i del dret d’aquest personal interí o en abús de temporalitat a consolidar l’ocupació.

No obstant això, aquesta ambigüitat, en certa mesura calculada, ens obliga a la Intersindial Valenciana, com a organització sindical amb una llarga tradició de defensa el personal interí i temporal en frau de llei, a plantejar algunes consideracions que han de regir qualsevol iniciativa al respecte; deixant clar que, d’entrada, no es tanca la porta a qualsevol fórmula que, efectivament, supose una solució al problema de la temporalitat.

Per a això és necessari que les iniciatives normatives o legals s’adopten amb caràcter d’urgència, de manera que s’eviten els efectes negatius que per a aquest col·lectiu tenen les ofertes extraordinàries d’estabilització de l’ocupació convocades arran de l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública, signat pel Partit Popular i els sindicats CCOO, CSI-F i UGT a 2017. Perquè, com ha deixat meridianament clar el TJUE, ni suposen una sanció per a les administracions incomplidores de les normes europees ni, molt menys, constitueixen un mecanisme de rescabalament pel personal objecte de l’abús de la temporalitat.

D’altra banda, qualsevol procediment de consolidació ha de tenir per objecte a les persones que ocupen temporalment places estructurals en frau de llei i no a les places en si mateix considerades. A més, s’ha de rescatar aquelles persones que, conjunturalment, hagen perdut aquesta condició com a conseqüència de processos reglamentaris de provisió de llocs de treball o per les reduccions de plantilla com a conseqüència de les polítiques de retallada dels serveis públics dutes a terme en els últims anys. Per tot això, s’imposa la necessitat d’establir criteris generosos per a la determinació i quantificació de les places objecte de consolidació.

Finalment, diferenciant entre les mesures que hagen de resoldre el problema de l’alta taxa de temporalitat actual, d’aquelles que tinguen una finalitat preventiva i sancionadora, s’han d’introduir en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic modificacions que recullen mecanismes efectius de sanció per les Administracions Públiques incomplidores.

Si concorren aquestes condicions que, també fem extenssives al Consell de la Generalitat com a corresponsable de la situació actual de precarietat, la Intersindical Valenciana estarà disposada a prestar la seua col·laboració i suport; però, si no és així, no dubtarem a posar els mitjans necessaris al nostre abast, perquè es complisca la màxima de: reduir la temporalitat consolidant les persones objecte de frau de llei, sense que ningú quede enrere en el camí.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.