Llibertats públiques

El Síndic de Greuges no pot desaparéixer

Intersindical Valenciana dóna suport a la institució del Síndic de Greuges davant les informacions difoses sobre el seu futur.

28 / 05 / 2012 | Intersindical

El Síndic de Greuges és una institució hereua dels nostres històrics jutges de greuges (1409) i recuperada en el marc de l’autogovern valencià. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana defineix (art. 38) el síndic de greuges com a alt comissionat de les Corts valencianes per a la defensa dels drets de les persones. També disposa (art. 44.5) que el seu desenvolupament legislatiu requereix una majoria de tres cinquenes parts de la cambra per a ser aprovat. L’art. 81.1 assenyala que la modificació o reforma del mateix Estatut exigeix l’acord de dues terceres parts dels membres de les Corts.

El funcionament del síndic de greuges i del defensor del pueblo estatal no suposa una duplicitat

El Síndic de Greuges, com a institució nacional, funciona des de fa vora vint anys. Concretament, el primer titular en va ser nomenat el 28 de juliol de 1993. Té com a missió fonamental controlar i exigir als poders públics el compliment efectiu de les lleis i el respecte absolut als drets i llibertats que assisteixen els ciutadans i ciutadanes valencians. És una institució defensora i garantista. No és un ornament legal sinó una institució de gran importància, tan simbòlica com real, perquè reforça la percepció democràtica, ja que proporciona seguretat i tranquil·litat a la població respecte a la bona conducta –legal i transparent– dels poders públics.
La seua llibertat i autonomia estan recollides en la Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, que estableix expressament la independència de criteri del síndic i la seua inviolabilitat pels actes que realitze en l’exercici de les seus funcions; li permet el lliure accés als arxius i registres administratius en l’àmbit valencià i les seues activitats no es poden veure interrompudes, encara que hi haja una declaració dels estats d’excepció o de setge. Cal recordar que totes les autoritats públiques, funcionaris i organismes oficials de l’Administració valenciana estan obligats a auxiliar-lo amb caràcter prioritari i urgent, i pot ser constitutiu de delicte de desobediència l’actuació del funcionari que obstaculitze la investigació del síndic.
La funció de l’actual síndic de greuges entronca amb les tendències europeistes que aspiren a perfeccionar la manera de governar: augment de la transparència (processos comprensibles de presa de decisions, resolucions clarament motivades, informació accessible al públic, reunions dels òrgans públics obertes i públiques, propostes sotmeses a debat públic); normes de bona conducta administrativa (perquè els ciutadans sàpien quins són els seus drets i perquè els funcionaris sàpien què se n’espera); garanties del respecte a l’estat de dret, etc.
Tot plegat, no es pot concebre una societat moderna, lliure, democràtica i participativa, sense una figura com la del síndic de greuges, arrelada a les bases històriques del País Valencià, absolutament independent en l’exercici de la seua funció i no sotmesa a cap altra institució de la Generalitat valenciana.
D’altra banda, el funcionament del síndic de greuges i del defensor del pueblo estatal no suposa una duplicitat, ja que ambdues institucions funcionen coordinadament i no es produeixen solapaments ni actuacions redundants o reiterades sobre un mateix assumpte o queixa, en compliment del que disposa la Llei 36/1985, de 6 de novembre, que regula les relacions entre el defensor del pueblo i les figures similars en les diferents comunitats autònomes. La hipotètica supressió del síndic no suposaria, per tant, cap estalvi en la despesa pública, ja que la necessitat d’atendre les més de 28.000 actuacions que ha realitzat enguany el síndic de greuges provocaria que el defensor del pueblo estatal haguera de contractar automàticament més personal i incrementar els seus mitjans materials per atendre-les, per la qual cosa la despesa pública continuaria sent exactament la mateixa.
En vista de les informacions aparegudes sobre el futur d’aquesta institució dins el context d’accions contra la crisi econòmica actual, i d’acord amb tot el que acabem d’expressar, manifestem:
- Les dades oficials de què disposem avalen la importància de la tasca realitzada pel síndic de greuges, ja que hem observat que han augmentat tant les queixes com les consultes i actuacions efectuades pel personal de l’organisme (10.309 en 2009, 21.246 en 2010, 28.688 en 2011).
- Prescindir del síndic o reduir les seues capacitats actuals produiria un dèficit democràtic. És l’únic càrrec nomenat en la seua totalitat pels 2/3 de les Corts i és l’únic òrgan independent encarregat de vetlar pels drets de la ciutadania valenciana.
- Ens oposem radicalment a la seua desaparició o reducció. Demanem que es mantinga i se’l dote dels mitjans necessaris per a fer la seua tasca d’una manera lliure i independent d’acord amb les necessitats de la ciutadania.
- La crisi i les retallades socials que s’estan aplicant a l’Estat espanyol i al País Valencià no poden anar en contra els drets de la ciutadania ni de la institució que en garanteix la defensa davant les administracions valencianes.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.