Notícies

Ponència de l’Àrea de les Dones

04 / 12 / 2016 | Intersindical

Quatre anys de polítiques contra les dones

Quatre anys inmersos en la crisi han supostat més retallades pressupostàries pels governs en protecció social, amb una incidència directa en la pèrdua de drets. Les desigualtats de gènere persisteixen, la violència masclista segueix cobrant-se víctimes, la taxa d’atur femení segueix sent superior a la del masculí i la bretxa salarial al País Valencià és la més alta dels últims sis anys.

la lluita per la igualtat real entre dones i homes, siga un compromís i un senyal d'identitat

Les últimes dates de l’Institut Nacional d’Estadística assenyalen que quasi el 13% de les persones treballadores tenen “guanys baixos” i d’elles, el 64% són dones. Malgrat la preparació i formació d’aquestes(un 60% de les persones amb estudis universitaris són dones), la bretxa salarial de gènere es manté en tots els nivells de formació, tipus de contracte i jornada i arriba al 25,5% al País Valencià. Segons aquestes dates de l’INE, al conjunt de l’Estat ha hagut un increment del 0,7 % en els salaris, però al País Valencià  ha baixat un 1,1 %,  motivada sobretot per la baixada dels salaris de les dones xifrada en un 2,3%, la més altra de tot l’estat espanyol.

La igualtat real i efectiva continua sent una utopia en tots els àmbits, també al món laboral. Tanmateix la necessitat de la independència econòmica de les dones per a poder tindre el control sobre les seues vides, la precarietat laboral, l’atur i la inactivitat laboral, la misèria de les pensions, fan que aquesta independència siga difícil d’aconseguir. A més, el repartiment dels treballs no remunerats -cura i atenció, criança, domèstic- continua sent assumit majoritàriament per les dones. La incorporació progressiva i imparable d’aquestes al món acadèmic i laboral no ha portat annexa la dels homes al món dels treballs domèstics i de cura de les persones.

Aquesta precarietat afecta molt més a les dones joves i pensionistes, a les famílies monomarentals, a les que estan en situació d’exclusió social, migrants, amb diversitats o a les que estan en situació de maltractaments.

En aquests quatre anys, a més, s’ha retallat en els drets sexuals i els drets reproductius. La reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i de l’interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) que rebutjarem en tot l’estat en manifestacions, ha quedat en el retall del dret de les dones menors de 16-17 anys. A l’estat, el govern nega la possibilitat de ser mares a les dones per la seua opció sexual o manera de vida allunyat del model de parella hetero, al País Valencià el nou govern els respecta aquest dret.

El pressupost en igualtat i contra la violència de gènere ha patit una retallada de 16,9 milions d’euros, afectant a unes dotacions ja de per si mateix precàries. Les retallades en recursos especialitzats en violència de gènere, deixant sense protecció ni reparació a les víctimes d’agressions, les dones i les seues filles i fills, tenen conseqüència directa en el macabre llistat de feminicidis, amb un balanç  cada any de una mitja de 70 dones assassinades a les mans d’homes masclistes cada any, deixant en evidència que la igualtat no s’està treballant adequadament.

En matèria d’educació, no s’educa des de la igualtat. La LOMQE no parla de la coeducació com a mecanisme per a eradicar conductes sexistes i violentes o del respecte a la diversitat. Al contrari, permet i afavoreix la segregació per sexes en l’àmbit educatiu.

En l’àmbit de la participació i representació la presència de les dones segueix sent escassa, sobretot en els càrrecs de responsabilitat.

La inactivitat del Govern espanyol en temes tan urgents com les violència masclistes, la inexistència de polítiques actives que acaben la feminització de la pobresa, la discriminació salarial de gènere- vertical i horitzontal- han fet que els feminismes es facen més visibles que mai i orquestren iniciatives que recorren tot l’Estat i s’imbriquen pràcticament en qualsevol organització.

Des de l’Àrea de les Dones d’Intersindical hem treballat aquests quatre anys contra totes les discriminacions i violències que patim les dones, participant en totes les coordinadores i plataformes a del País Valencià i l’estat. Hem estat les impulsores d’una marxa -el 7N- que va marcar una fita en la història del feminisme en l’estat espanyol. Unes violències múltiples, de les quals el feminicidi només és la part visible, baix de la qual hi ha milers de violències a les quals tenim que enfrontar-nos cada dia les dones només per ser-ho i contra les quals Intersindical Valenciana ha de lluitar, denunciant i perseguint qualsevol manifestació d’aquestes dins i fora d’ella. Fent real la premissa dels seus estatuts quan es defineix feminista.

Intersindical Valenciana és feminista

La lluita pels drets de les dones ha sigut intensa i des de tots els fronts possibles.  Hem portat el missatge feminista allí on ens han cridat o on hem insistit estar quan se’ns ha volgut obviar i convidat als altres sindicats “majoritaris” o associacions més properes als partits en el govern. Des de l’Àrea hem volgut visibilitzar i donar veu a tots els sindicats que la integren. Estudiant la problemàtica de cadascun, ajudant en les negociacions dels plans d’igualtat.  Però fan falta més persones, més implicació. Fa falta formació en gènere, en negociació de plans d’igualtat, per a totes les persones del sindicat, perquè la igualtat no és una paraula buida ni una cosa que ens afecte només a les dones. Cal tornar a definir-nos com feministes, estudiar i entendre que vol dir ser-ho.

Intersindical Valenciana és feminista, per això, assumeix la lluita contra la discriminació de gènere en tots els àmbits de la vida, tant la privada com la pública, i especialment en l’activitat sindical, assumint i potenciant la defensa de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. Es compromet en el desenvolupament d’accions i mesures transversals per a promoure la igualtat en els sindicats de la mateixa, així com en la utilització d’un llenguatge inclusiu en totes les comunicacions i la garantia d’un espai de treball lliure de sexisme en els seus òrgans.

L’Àrea de les Dones impulsa i coordina els treballs orientats a eradicar el sexisme i la lluita per la igualtat,  clau per a l’assumpció d’una línia sindical des d’una òptica feminista. Si el treball d’aquets quatre anys ha convertit la nostra organització en un referent feminista, no hem de deixar de treballar perquè continue sent-lo des de la nostra lluita pels drets de les dones.

Des de la Coordinació de l’Àrea de les Dones, transversal als diferents sindicats d’Intersindical Valenciana, s’han de promoure actuacions i iniciatives per a la continuïtat d’Àrees de Dones i afavorir la creació en aquells sectors on no estiguen creades i el seu funcionament real. Apostar pel desenvolupament d’aquestes àrees es l’única forma d’aconseguir visibilitzar les problemàtiques específiques de cada sector i territori i treballar per millorar les condicions laborals de les dones, de lluitar contra les discriminacions de gènere en tots els àmbits.

Objectius generals de l’Àrea

L’Àrea de les Dones d’Intersindical Valenciana -transversal a tots els sindicats d’aquesta- abordarà els temes específics de les dones en l’àmbit laboral, social i polític des d’una perspectiva feminista i sindical i com a tal tindrà els següents objectius:

- Aportar una perspectiva de gènere a tota l’acció sindical d’Intersindical Valenciana.
- Treballar la temàtica específica del camp laboral, social i polític des d’una perspectiva de gènere.
- Proposar la creació i desenvolupament de les Àrees de Dones o -en el seu cas- de Polítiques d’Igualtat en tots els sindicats d’Intersindical Valenciana, per a impulsar el treball específic de cada sector, promovent iniciatives que facen avançar a cada sindicat en l’aplicació d’una perspectiva de gènere a tota l’acció sindical.
- Impulsar la paritat als òrgans d’Intersindical Valenciana, recomanant als sindicats d’aquesta que -almenys- un hi haja un 40% de dones en els seus òrgans de decisió i en les representacions públiques.
- Denunciar i lluitar contra totes les discriminacions de gènere, l’exponent més greu de la qual és la violència masclista en totes les seues formes.
- Lluitar per la Igualtat i l’eradicació del sexisme en tots els àmbits.
- Proposar la formació escaient en igualtat dins de la programació de l’Escola de Formació Melchor Botella, tant per a les persones permanents sindicals, com per a l’afiliació o plans de formació públics.
- Coordinar i/o elaborar articles i treballs de l’Àrea en Intersindical Valenciana i les publicacions confederals, a més de les publicacions específiques.
- Vetlar per l’eliminació del llenguatge sexista en totes les publicacions d’Intersindical Valenciana, així com en tots els àmbits d’actuació d’aquesta.
- Coordinar i elaborar propostes de treball i publicacions per a les campanyes de 8 de març, dia internacional de les dones i 25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones, així com totes les campanyes que puguen sorgir i que es consideren competència de l’Àrea.
- Promoure la participació en diferents fòrums, tant a nivell de País com estatal o – excepcionalment, si s’escau- com a internacional, sempre que açò redunde en el benefici d’Intersindical Valenciana.
- Coordinar el treball de l’Àrea de les Dones amb els diferents sindicats
- Lluitar per la consecució de permisos personals iguals i intransferibles i remunerats al 100% per a ambdues persones progenitors o progenitors en els casos de naixement o adopció.
- Vetlar perquè la coeducació es treballe en tots els centres educatius.
- Reivindicar la visibilitat de les dones en tots els àmbits socials i la seua contribució i aportacions a la història de la humanitat, així com les necessitat del feminisme per a aconseguir una societat igualitària.
- Denunciar i lluitar contra l’explotació laboral i la tracta de dones i menors per a l’explotació sexual, la mutilació genital, les violacions correctives a dones lesbianes i totes les violències contra les dones pel seu sexe, orientació sexual o identitat de gènere.

Línees d’actuació:

El treball desenvolupat al llarg d’aquests quatre anys ha de continuar, perquè les discriminacions i violències contra les dones no han minvat. Per això, marquen les nostres línees d’actuació per als propers, que s’ampliaran segons la realitat del moment exigisca.

El nostre treball s’ha de desenvolupar en tots els sectors, especialment i prioritàriament en el camp laboral en ser un sindicat de classe i feminista, detectant la problemàtica específica de cadascun, les seues necessitats. Vetlant per l’aplicació de la normativa, reivindicant la igualtat real i efectiva, lluitant contra les desigualtats, denunciant l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació o identitat de gènere.

D’acord amb açó, les linees d’actuació d’Intersindical Valenciana entre d’altres, seran:

Lluitar contra la discriminació laboral de les dones, tant en l’àmbit de les Administracions públiques, com en les empreses privades, tant per embaràs o maternitat, com per qualsevol altre motiu. Reivindicar l’ igualtat de condicions laborals en aquells sectors especialment feminitzats, on les condicions laborals són més precàries i els salaris més baixos.

Denunciar i combatre la discriminació salarial de les dones en tots els àmbits i sectors i contra la precarietat de les pensions de les dones.

Realitzar el seguiment i avaluació de les polítiques laborals seguides per les Administracions públiques en els diferents àmbits i la denuncia de qualsevol tipus de discriminació laboral a les dones, originada per l’embaràs o la maternitat, duent a terme les mesures legals necessàries per a la modificació d’aquestes situacions.

Recolzar i donar difusió a totes aquelles campanyes que impulsen la tramitació dels permisos per naixement i/o adopció iguals, intransferibles i pagats 100% per a les dues persones progenitores.

Realitzar un seguiment dels Plans d’Igualtat de les diferents Administracions públiques i empreses privades on estiga obligada la seua realització, exigint el seu desenvolupament i aplicació d’aquest.

Reivindicar el dret a la seguretat i integritat de les dones en situació de maltractament, denunciant els incompliments a la Llei i el desistiment de les administracions en la seua labor de prevenció, formació, assistència, protecció i reparació a totes i cadascuna de les víctimes i reivindicant la necessitat de la dotació pressupostària escaient per fer-lo possible i la formació especialitzada de tot el personal que participa en el procés.

Lluitar per ampliar la informació i sensibilització en els centres de treball sobre els drets de víctimes de violència de gènere i els seus drets laborals i les ajudes econòmiques.

Denunciar la tracta de dones i criatures per a l’explotació sexual o laboral i exigir la seua assistència integral i reparació.

Reivindicar la implantació de l’educació en igualtat, en tots els àmbits educatius, fomentant la coeducació com a model educatiu basat en el respecte a la diversitat que contribueix a transformar l’actual situació de desigualtat i preventiu de la violència contra les dones en qualsevol de les seues formes.

Continuar participant i col·laborant en totes aquelles plataformes que vetlen per la consecució de la igualtat real i efectiva entre homes i dones i contra les violències masclistes en totes les seues formes, així com per la reivindicació de la igualtat legal i el respecte social cap a la diversitat afectiu-sexual, la sensibilització i la denúncia de totes aquelles actuacions que vagen en contra dels drets humans.

Denunciar aquells mitjans de comunicació o publicacions que perpetuen rols sexistes o facen apologia de les violències contra les dones, exigint el compliment de les legislacions estatals i autonòmiques en matèria d’igualtat i violència de gènere.

Apostar per la participació i el compromís de dones joves del sindicat, tant entre les permanents, com entre l’afiliació, en el treball de l’Àrea.

Fomentar la participació i implicació de dones en òrgans de decisió i àmbits de negociació.

Aprofundir dins del sindicat en activitats de formació interna que ajuden a conèixer millor els aspectes més rellevants de la lluita per la Igualtat entre homes i dones, col·laborant positivament en la superació d’estereotips de gènere dins de l’Organització.  Som feministes i hem de saber perquè ho som, què comporta ser-ho. Per açò, proposarem cursos de temàtica feminista, coeducació, igualtat, ús de llenguatge no sexista i noves masculinitats als programes de formació d’Intersindical Valenciana, així com les accions formatives escaients per a totes les persones de l’Organització que participen de la negociació dels plans d’igualtat.

Col·laborar amb l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical en l’elaboració de materials, participació en Jornades, etc.,  amb la finalitat de visibilitzar les violències masclistes i discriminacions de les dones i les seues aportacions en tots els àmbits i en qualsevol altres temes que per estar confederada ho requerisca, així com participar en totes les reunions organitzatives d’aquesta.

Potenciar i col·laborar en la difusió del nostre ideari feminista amb tots els sindicats que conformen la Confederació Intersindical i que demanen la nostra col·laboració.

L’aposta de l’Àrea de les Dones ha de ser la d’una Intersindical Valenciana feminista: que la lluita per la igualtat real entre dones i homes, siga un compromís i un senyal d’identitat de totes i cadascuna de les persones que hi formem part.

Congrés d’Intersindical Valenciana. Cullera, novembre 2016. Aprovada per unanimitat
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.