Laboral

Declaració de París del sindicalisme alternatiu internacional

Xarxa sindical internacional de solidaritat i de lluites

14 / 05 / 2013 | Intersindical

Aquest manifest ve llançat per organitzacions sindicals d’Europa, d’Àfrica, d’Amèrica, d’Àsia. Les nostres afiliacions o no afiliacions internacionals són diverses: membres de la Confederació Sindical Internacional, membres de la Federació Sindical Mundial, membres de cap d’aquestes dues organitzacions participant en xarxes sindicals internacionals diverses, etc.

S’adreça a totes les organitzacions sindicals que s’identifiquen amb el sindicalisme de lluita, la democràcia obrera, l’autoorganització dels treballadors i treballadores, i la necessitat de transformació social.

La crisi del sistema capitalista té conseqüències en el món sencer. Les crisis econòmica, financera, ecològica i social es barregen i s’autoalimenten. Aquesta crisi global del capitalisme mostra l’atzucac que representa un desenvolupament basat en una repartició cada dia més desigual de la riquesa produïda, en la desregulació financera, en el lliure comerç generalitzat i el menyspreu dels imperatius ecològics.

Per salvaguardar els guanys dels accionistes i patrons, per garantir el futur dels bancs, les institucions internacionals (Banc Mundial, Fons Monetari Internacional, Organització Mundial del Comerç, etc.), Els governs i la patronal ataquen cada dia més fort els drets de les treballadores i treballadors.

El sistema econòmic i polític actual organitza el saqueig de molts països, obliga a milions de persones a abandonar la seva regió d’origen per sobreviure ... i després els nega tots els drets sota pretext que són migrants.

La destrucció dels serveis públics, el qüestionament de tots els drets socials, els atacs contra els drets laborals, les llibertats sindicals befadas, el desenvolupament de la precarietat i de l’atur per pressionar la població ... Són els mateixos mètodes els que s’utilitzen en tots els països!

Per aconseguir el seu objectiu, utilitzen els mitjans: criminalització, judicis, detencions, intervencions policíaques, ocupacions militars, traves de tota mena als drets col · lectius i individuals. La repressió és una de les seves armes contra les i els que resisteixen, que s’oposen, que construeixen alternatives. La nostra solidaritat, més enllà de les fronteres, és una de les nostres respostes.

El sindicalisme amb el qual ens identifiquem no sabria donar el seu aval a pactes amb els poders establerts per validar mesures antisocials. Al sindicalisme li toca la responsabilitat d’organitzar la resistència a escala internacional, per construir a través de les lluites la necessària transformació social.

El nostre sindicalisme apunta bolcar el model de desenvolupament econòmic, social i polític fundat en l’hegemonia de la banca, dels guanys i la competència. Per contra, volem construir un sistema fundat en els béns comuns, en la repartició de les riqueses entre tots els i les que contribueixen a la seva creació, en els drets de les treballadores i els treballadors, i en un desenvolupament ecològicament sostenible.

Reivindiquem l’extensió, la democratització i l’apropiació social del servei públic (educació, sanitat, transport, energia, aigua, habitatge, etc.). La lliure circulació de les persones i la igualtat de drets socials i polítics de totes i tots, sigui quina siga la nacionalitat, l’origen, el sexe, formen part dels nostres objectius comuns.

El nostre sindicalisme associa la defensa dels interessos immediats dels treballadors i treballadores amb una voluntat de canvi social profund. No es limita al camp reivindicatiu econòmic, abasta assumptes com el dret a l’habitatge, a la terra, la igualtat entre homes i dones, l’antiracisme, l’ecologia, l’anticolonialisme, etc.

Els interessos que defensem són els de la classe obrera (treballadores i treballadors en actiu o jubilats i jubilades, aturades, joves en formació). S’articulen amb els dels pobles de totes les regions del món. En això, ens oposem frontalment a la patronal, als governs i institucions que estan al seu servei, i reivindiquem la nostra autonomia enfront de tota organització política.

Existeixen organitzacions sindicals internacionals, xarxes sindicals s’han creat en determinats camps professionals o geogràfics. D’una regió del món a una altra, la nostra història sindical, les nostres estructuracions sindicals, les nostres afiliacions sindicals són diferents. Però compartim l’essencial: estem determineu totes a avançar en la coordinació del sindicalisme de lluita a nivell internacional. No estem proclamant la constitució d’una nova organització sindical internacional, sinó que vam decidir reforçar, ampliar, fer més eficient una xarxa del sindicalisme combatiu, democràtic, autònom, alternatiu, feminista, internacionalista.

Volem compartir les nostres experiències, enriquir-les amb resistències i conquestes de tots i totes, construir la unitat a través de les fronteres, implementar la solidaritat internacional dels treballadors i treballadores. Davant la crisi que colpeja les poblacions de tots els països, i el responsable és el capitalisme, cal coordinar-nos i unificar les nostres lluites. Cridem als col · lectius sindicals a sumar per construir aquesta unitat d’acció sindical, necessària per combatre els retrocessos socials, conquerir nous drets, i construir una societat diferent.

No lluitem per tornar enrere. És clar, les envestides contra la classe obrera són molt fortes, i de vegades revesteixen formes noves. Però l’explotació capitalista no és cap novetat, i amb ella s’ha de trencar, per crear formes d’organització de la societat que partesquen de les necessitats de la població.

Aquest procedir, el construïm pas a pas, amb totes les organitzacions sindicals de lluita, per a qui el sistema capitalista no és la manera organitzatiu insuperable per a les nostres societats, i que construeixen el canvi a través de les lluites col · lectives diàries i de les reflexions sobre la societat que volem per demà.

Després de la trobada internacional de març del 2013, tenim objectius concrets, compromisos comuns. Junts és com els definim i els durem a terme:

- Actuem a llarg termini per la solidaritat internacional, i especialment contra totes les repressions antisindicals. El nostre combat es porta contra totes les opressions, especialment les que toquen a les dones.
- Intervindrem de forma unitària i coordenada per donar suport lluites i campanyes internacionals preexistents, en reafirmar el dret a l’auto determinació dels pobles: suport als pobles palestí i sahrauí, reconeixement del sindicalisme autònom en els països del Magrib i Orient Mitjà, contra la ocupació militar d’Haití, contra els tractats europeus que imposen l’austeritat, pel dret de tots els pobles a decidir el seu futur ...
- Reforcem i estenem el treball internacional implementat en els sectors professionals (Transports, educació, call-centers, indústria, comerç, sanitat, etc.) I sobre qüestions interprofessionals (drets de les dones, immigració, habitatge, ecologia, salut i treball, etc.); des d’ara, el treball s’organitza en diversos d’aquests sectors i l’animació la prenen a càrrec organitzacions sindicals dels nostres diferents països.
- Prosseguim el treball de reflexió i elaboració sobre les qüestions de la crisi del sistema capitalista i de les alternatives a aquest.
- Finalment, posem, junts, els mitjans materials necessaris a l’èxit dels nostres projectes comuns: pàgines web, llistes d’intercanvis electrònics, coordinació per sectors professionals, etc.

Signatures a data 14 maig de 2013:

Organitzacions sindicals estatals o nacionals interprofessionals
- Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
- Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
- Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
- Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
- Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) - Indonésie.
- Confederació Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
- Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
- Batay Ouvriye - Haïti.
- Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
- Confédération Nationale du Travail - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
- Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
- Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti (OGTHI) - Haïti.
- Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
- Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
- Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
- Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. -
- Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
- Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.

Organitzacions sindicals professionals
- National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) - Grande-Bretagne.
- Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
- Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL) - Colombie.
- Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
- Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
- Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
- Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
- Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley S.A - Pérou.
- Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
- Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
- Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
- Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
- Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
- Union Nationale des Travailleurs du Mali – Synd. des travailleurs du rail (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
- Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
- Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
- Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social(ANFACSS) - Panama.

Organitzacions sindicals locals
- Union Sindicale di Base Milanoest - Casa dei Sindacati di Base – (USB Milanoest) - Italie.
- Trades Union Congress Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
- Sindacato Territoriale Autorganizzato (ORMA) - Italie.
- Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
- Sections bruxelloises des étudiants FGTB (Etudiants FGTB Bruxelles) - Belgique.
- Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
- Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN) – Brésil.
- Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi - Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
- L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
- Centrale Générale des Services Publics FGTB Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
- Arbeitskreis Internationalismus IG Metall Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne

Organitzacions sindicals internacionals
- Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)

Corrents, tendències o xarxes sindicals
- Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
- Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
- Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
- Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
- No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
- Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
- Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. -
- LabourNet Germany - Allemagne.
- Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

Pels sindicats, corrents, tendències o xarxes sindicals que vulguen signar la crida:
syndicalisme.inter @ solidaires.org

 
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.