El valencià a les universitats públiques
Education in Valencian (and other languages) at the Valencian public universities

dilluns 12 setembre 2016 13:20 h


El valencià a les universitats públiques
Enseñanza en valenciano (y en otras lenguas) en las universidades públicas valencianas

dilluns 12 setembre 2016 13:15 h


El valencià a les universitats públiques
Conclusions

dilluns 12 setembre 2016 13:12 h


El valencià a les universitats públiques
Anàlisi de les dades

dilluns 12 setembre 2016 13:10 h


El valencià a les universitats públiques
Dades globals

dilluns 12 setembre 2016 12:19 h


El valencià a les universitats públiques
Un context molt desigual i heterogeni

dilluns 12 setembre 2016 12:08 h

Per entendre bé els resultats de l’ensenyament en valencià, i també en altres llengües, en les universitats públiques valencianes, caldrà partir del marc en què això ocorre i remarcar ben clarament un tret fonamental del món universitari valencià: la seua profunda heterogeneïtat.