Informe: el valencià a l’ensenyament
Report on education in the Valencian language (english version)

dilluns 12 setembre 2016 11:38 h


Informe: el valencià a l’ensenyament
La enseñanza en valenciano (versión en castellano)

dilluns 12 setembre 2016 10:48 h | 1

Informe 2016 - STEPV


Informe: el valencià a l’ensenyament
Propostes del Sindicat

divendres 09 setembre 2016 12:57 h

El valencià, llengua pròpia i cooficial del País Valencià, segons l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, no rep la protecció que la llei li reserva, ni l’impuls institucional global i sostingut a favor de la seua extensió i del seu ús.


Informe: el valencià a l’ensenyament
Valoració de la situació de l’ensenyament en valencià

divendres 09 setembre 2016 12:54 h

Durant els últims anys, tot i que el creixement del valencià ha sigut continuat, també ha sigut lentíssim. En 2011 un 29% de l’alumnat rebia l’ensenyament en valencià i, cinc anys després, només ho fa un 38%. Això és degut a la feblesa del compromís del govern del Partit Popular en l’extensió del valencià en el sistema educatiu.


Informe: el valencià a l’ensenyament
Les grans ciutats de València

dimarts 21 juny 2016 18:19 h

La demarcació de València exemplifica, com cap altra, les paradoxes de l’absència de sistema i de planificació en l’extensió del valencià en l’ensenyament en aquests quasi 35 anys de LUEV.


Informe: el valencià a l’ensenyament
Les grans ciutats de Castelló

dimarts 21 juny 2016 18:16 h

Castelló és el territori del País amb un grau més alt de normalitat. El valencià és la llengua majoritària de l’ensenyament en les ciutats amb més de 35.000, Vila-real i Castelló, almenys fins a l’ESO.


Informe: el valencià a l’ensenyament
Les grans ciutats d’Alacant

dimarts 21 juny 2016 17:45 h

Cinc de les ciutats amb més de 35.000 habitants estan a Alacant, entre elles, la segona i la tercera capitals del País Valencià quant a nombre d’habitants: Alacant i Elx.


Informe: el valencià a l’ensenyament
L’ensenyament en valencià en les poblacions de més de 35.000 habitants

dimarts 21 juny 2016 13:17 h

Dels poc menys de 5 milions d’habitants del País Valencià –4.980.689 habitants, segons el padró de 2015–, les poblacions amb més de 35.000 habitants representen el 44,9% –2.239.215 habitants– de la població del país. La importància, per tant, del pes demogràfic d’aquestes ciutats és un índex i un símptoma de les dificultats que troba la llengua per a assentar-se com a vehicle normal del coneixement i la comunicació. A més, els nuclis de població exerceixen un efecte gravitacional de dinàmiques i estratègies socials sobre tot el territori del qual són referent.


Informe: el valencià a l’ensenyament
La catalogació dels llocs de treball

dimarts 21 juny 2016 13:08 h

Es cataloguen en valencià els llocs de treball i es requereix que el professorat tinga els coneixements lingüístics adequats de les dues llengües, valencià i castellà, per tal de garantir els manaments de la LUEV i totes les normatives de desplegament, així com els objectius de les normatives educatives quant al coneixement de les dues llengües oficials en igualtat de condicions per part de l’alumnat.


Informe: el valencià a l’ensenyament
El creixement de l’alumnat escolaritzat en valencià

dimarts 21 juny 2016 12:46 h

L’alumnat que s’escolaritza en valencià creix, però ho fa lentament: en vint anys el creixement ha sigut només d’un 28%.