Davant la crisi

Acord de mesures socials en defensa de l’ocupació

El Govern i els agents socials signen un acord que prorroga els ERTOs  fins al 30 de juny. Els ERTOs ja no estaran vinculats a l’Estat d’Alarma.

13 / 05 / 2020 | Intersindical

Ha entrat en vigor el Reial decret llei 18/2020 de 12 de maig de Mesures Socials en Defensa de l’Ocupació, signat el dilluns 11 de maig entre Govern i agents socials. Es tracta de l’Acord en Defensa de l’Ocupació pel qual els ERTOs  per força major motivats per la COVID-19 ja no continuaran vinculats a l’Estat d’Alarma. Aquest Acord prorroga els ERTOs  per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguen reprendre la seua activitat per causes de la pandèmia.

L’Acord en Defensa de l’Ocupació permet ampliar la vigència dels ERTOs fins al 30 de juny i introduir-hi certa flexibilitat a l’hora d’acomiadar: “estaran eximides d’aquesta prohibició les empreses sobre les quals concórrega un risc de concurs de creditors”. També es rebaixa la sanció a la qual haurien de fer front les empreses si acomiaden sense estar en risc la seua continuïtat. L’acord limita aquestes sancions a la devolució “de l’import de les cotitzacions del pagament de les quals van resultar exonerades”. A la devolució de les cotitzacions se li incrementarà el recàrrec i els interessos de demores corresponents i, les possibles infraccions que es deriven de la Llei d’Infraccions i Sancions.Les empreses hauran de mantindre les seues treballadores i treballadors després de l’ERTO durant sis mesos, que començaran a comptar des de la incorporació al treball, encara que aquest siga parcial, o només afecte part de la plantilla. A l’efecte de conservar les ajudes per manteniment de l’ocupació, no computaran com a disminució de la plantilla ni els acomiadaments disciplinaris procedents, ni les jubilacions o incapacitats.

Exoneració de quotes


L’Acord contempla bonificacions per a fomentar la tornada a l’activitat d’aquelles empreses que no estiguen sotmeses a restriccions per ordres del Govern.La regulació dels ERTOs per força major derivats de la Covid-19, estableix que, a les empreses que a 29 de febrer tingueren més de 50 treballadores i treballadors d’alta en la Seguretat Social, se’ls exonera d’un 75% de les cotitzacions, i per a les que tingueren menys de 50 treballadores i treballadors d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració és del 100%. Segons aquest Acord, aquestes exempcions es mantindran al maig i juny per als ERTOs de força major total, si la totalitat de la seua plantilla segueix sense incorporar-se al treball.En els ERTOs parcials (afecten a part de la plantilla), s’incentiva la incorporació al treball, per mitjà d’una exoneració major en el pagament de les cotitzacions per part de l’empresa per a aquells que s’han incorporant al treball, respecte als que encara continuen cobrant la desocupació.

Ajuda a les empreses per les treballadores i treballadors que tornen a l’activitat


Les empreses, la plantilla de les quals a 29 de febrer fora inferior a 50 treballadores i treballadors, es beneficiaran d’una exempció per aquelles i aquells que tornen a l’activitat del 85% al maig i del 70% al juny. Les empreses que comptaven amb més de 50 treballadores i treballadors en eixa data, tindran una excempció del 60% al maig i del 45% al juny.


Ajuda a les empreses per les treballadores i treballadors que continuen en l’ERTO


Les treballadores i els treballadors que continuen en l’ERTO, segueixen amb els seus contractes suspesos.


-Per a empreses de menys de 50 treballadores i treballadors:

L’exempció de la quota empresarial serà del 60% al maig i del 45% al juny.-Per a empreses de més de 50 treballadores i treballadors:

L’exempció de la quota empresarial serà del 45% al maig i del 30% al juny

Per a aquelles treballadores i aquells treballadors afectats per un ERTO que no hagen generat el dret al cobrament de la prestació de desocupació, per no tindre cotitzacions suficients, es prorroga el seu cobrament fins al 30 de juny. També es prorroga fins a aquesta data que el cobrament de la prestació no compute com consumit mentre s’està en situació d’ERTO. Hi ha una excepció, en els fixos-discontinus, es mantindrà fins al 31 de desembre.

Transparència i repartiment de dividends


L’Acord recull que les empreses que tinguen el seu domicili fiscal en paradisos fiscals no podran acollir-se a la pròrroga dels ERTOs  per força major. També contempla que les empreses que s’acullen als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTOs  per força major, no podran procedir al repartiment de dividends durant l’exercici fiscal corresponent a l’aplicació dels ERTOs.

Comissió de seguiment


L’Acord Social contempla la creació d’una Comissió de Seguiment tripartida per al seguiment de mesures en la fase d’excepcionalitat. Aquesta Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, el segon dimecres de cada mes. La Comissió serà consultada per a la possible pròrroga dels ERTOs  més enllà del 30 de juny.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.