Privatització dels serveis públics

El Comité General d’Empresa d’ADIF acorda mobilitzacions unitàries

Tots els sindicats hem coincidit en la necessitat de la mobilització i hem acordat per unanimitat: VAGUES ELS DIES 31 DE JULIOL I 1 D’AGOST

11 / 07 / 2014 | Intersindical

Ahir, dijous, es va reunir el Comitè General d’Empresa d’ADIF per tal d’analitzar la situació en què es troba l’empresa amb les pretensions de la Direcció i l’actitud impositiva i sense diàleg que estan mantenint.

Des del Sindicat Ferroviari - Intersindical hem manifestat a la resta de sindicats que el que succeeix en el si d’ADIF en els últims temps no pot romandre per més temps sense resposta i hem plantejat un calendari de mobilitzacions, obert al consens amb tots els sindicats ja que entenem que des de la unitat és més fructífera la mobilització.

Finalment, hem debatut les diferents propostes plantejades per cada organització sindical i hem aconseguit el següent acord UNÀNIM:

- CONVOCATÒRIA DE VAGA A ADIF DES DE LES 01:00 h. DEL DIA 31 DE JULIOL FINS A LES 23:00 h. DEL DIA 1 D’AGOST.

- Tornar a reunir el CGE el dia 1 d’agost per analitzar la situació i valorar la convocatòria d’una nova jornada de vaga al voltant del 14 d’agost.

- Tornar a reunir el CGE la primera setmana de setembre per analitzar la situació i acordar la continuïtat de les mobilitzacions.

El SF-Intersindical considerem que aquest és el bon camí per intentar reconduir l’actual deteriorament a què ens estan abocant des de la Direcció de l’Empresa i que posa en greu perill el futur de les treballadores i els treballadors d’ADIF. Per això, per reforçar el procés de mobilitzacions, hem sol · licitat reunió de la Comissió de Conflictes Laborals, tant en ADIF convencional com en ADIF-Ample Mètric, com a pas previ per a la convocatòria, per part del Sindicat Ferroviari i en paral · lel a la del CGE , de vagues els dies 31 de juliol i 1 d’agost.

Són molts els motius per mobilitzar-se:

- Total abandonament de la Negociació Col · lectiva per part de la Direcció de l’Empresa, fent ús inadequat de fórmules jurídiques, fonamentalment els articles 40 i 41 de l’Estatut dels Treballadors, en detriment dels processos corresponents, i que fet i fet deriva en la imposició unilateral de les pretensions empresarials sense tenir en compte les formulacions de les representació legal dels treballadors.

- Pretensió de la Direcció de l’Empresa d’emprendre un procés de mobilitat forçosa que pot suposar greus perjudicis a centenars de companyes i companys.

- Licitació per a la privatització dels serveis de Manteniment d’Instal · lacions de Seguretat que actualment atenen les treballadores i treballadors d’ADIF, que ve a sumar a la privatització efectuada de la Fibra Òptica i dels serveis de Manteniment de Línia Àrea de Contacte.

- Passi a Autoprestació o Risc i Ventura de múltiples Terminals de Mercaderies.

- Imposició de les funcions d’inspecció visual de Trens sense negociació ni acord amb el CGE.

- Imposició de tancament de dependències de Manteniment d’Infraestructura sense negociació ni acord amb el CGE.

- Imposició de tancament d’estacions.

- Externalització de Càrregues de Treball realitzades per personal d’ADIF en Informació, Venda i Aparcament.

- Indefinició del futur del personal de Canal de Venda amb continus rumors provocats per l’empresa que, juntament amb la falta de compromís del Ministeri de Foment per coordinar les actuacions comercials de RENFE amb la realitat laboral del Canal de Venda, generen una injustificable incertesa entre el col · lectiu.

- Retall de la partida pressupostària de la Comissió de Política Social.

- Manca d’actuacions tendents a establir un itinerari de plena integració del personal procedent de FEVE per la via de la Taula de Ocupabilitat ia través de l’establiment dels oportuns cursos per a l’habilitació del personal amb els criteris de la Llei del sector ferroviari.

- S’està permetent un procés d’envelliment de la plantilla, amb un increment alarmant de l’edat mitjana, situada ja al voltant dels 52 anys, que suposa un greu problema de viabilitat per a l’empresa, donades les peculiars característiques de les activitats a desenvolupar per les treballadores i els treballadors de l’empresa, qüestió fàcilment solucionable amb les eines que ens venim dotant des de fa gairebé 30 anys és a dir, a través d’una Pla Social que permeti una finalització de la vida laboral en condicions socials i econòmiques dignes, i un rejoveniment de la plantilla a través de convocatòries d’ingrés de nou personal.

- Manca d’un Pla Global de Viabilitat de l’empresa que garantesca la correcta prestació del servei que la societat ens té encomanat, l’ocupació estable i les condicions de treball del personal, donant compliment a les funcions d’Administrador de la Infraestructura des de l’empresa pública .

El proper dilluns 14 de juliol es reuneix el Comitè General d’Empresa del Grup RENFE. En aquesta reunió, des del SF-Intersindical proposarem a la resta de sindicats que s’adopte la mateixa decisió que en el CGE d’ADIF, perquè entenem que el problema és global, que està relacionat amb el procés de desmantellament del ferrocarril públic que pretén el Ministeri de Foment, i que, a més del procés de segregació de RENFE-Operadora en quatre societats anònimes, es concreta en:

o Privatització de les línies de Renfe al Corredor Llevant.
o Privatització de Taquilles en nuclis de Rodalies
o Privatització / externalització de càrregues de treball en Fabricació i Manteniment, mentre es perpetuen i agreugen les greus mancances en la gestió dels tallers amb falta de recanvis i eines ia més repercutint aquesta nefasta gestió de manera injustificada en les retribucions variables del personal.
o Manca generalitzada de personal, que genera problemes en tots els col · lectius, modificant càrregues de treball, augmentant la saturació, establint polivalències, etc.
o Nefastos acomiadaments Col · lectius i negativa a un Pla de Prejubilacions Dignes.
o Ridícula oferta d’ocupació, en frau de llei i amb contractacions temporals en precari.

Des del SF-Intersindical no tenim cap dubte que les mesures que s’estan portant a terme són altament perjudicials per al col · lectiu ferroviari i amenacen greument els llocs de treball, a les condicions laborals, salarials i socials, així com al futur de les treballadores i els treballadors del Grup RENFE i d’ADIF, tenint com a únic objectiu el desmantellament absolut del Ferrocarril Públic, Assegurança, de qualitat i al servei de la ciutadania.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.