Davant la crisi

El permís remunerat aprovat pel govern

El govern ha aprovat en un Consell de Ministres extraordinari el Reial decret llei 10/2020 pel qual es regula la paralització de tots els sectors no essencials i la implantació d’un “permís retribuït recuperable obligatori”, detallant la llista de sectors que no es veuran afectats per aquesta mesura.

30 / 03 / 2020 | Intersindical

Suspén les activitats no essencials durant dues setmanes a partir d’aquest dilluns, 30 de març, amb l’objectiu de frenar la propagació del coronavirus. L’objectiu és aconseguir “una mobilitat absolutament reduïda”, aconseguint que els dies laborables siguen similars als diumenges. En ell, es recullen els sectors considerats essencials i els treballadors dels quals no podran acollir-se a aquest permís.

El permís sense sou que contempla aquest RDL no és aplicable a:

  • Treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE).
  • A qui estiga de baixa mèdica o en situació d’incapacitat.
  • A qui gaudisca de permís de maternitat o paternitat.
  • Tampoc per aquells que estiguen treballant des de casa. Si permet el teletreball, excepte pacte contrari entre empresa i treballadors.

Què és el permís retribuït?
És un permís obligatori aprovat pel Govern. El Reial decret llei que el regula entrarà en vigor amb la seua publicació en el BOE, i afecta als que treballen en empreses i institucions públiques i privades l’activitat de les quals no ha sigut paralitzada per l’Estat d’Alarma establit pel RD 463/2020, de 14 de març”. La seua duració és entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, tots dos inclusivament. Els treballadors hauran de recuperar les hores no treballades en aquestes jornades.

Com afecta a les meues retribucions?
Els i les afectades tindran dret a percebre íntegrament la retribució que els haguera correspost si hagueren estat treballant. Això inclou salari base i complements salarials, abonats per les empreses o institucions ocupadores. I afig:“es mantenen vigents totes les obligacions d’empreses i persones treballadores pel que fa a la liquidació i cotització de quotes i altres conceptes de recaptació conjunta”.

Quant de temps dura?
La seua duració és de 8 dies laborables, a comptar des del dilluns 30 de març, la recuperació del qual han de negociar empreses i treballadors per a compensar-los abans del 31 de desembre de 2020. La norma especifica que la recuperació d’aquests dies haurà de negociar-se en un període de consultes “obert a aquest efecte entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una duració màxima de 7 dies”.

També recull que aquesta recuperació d’hores, “no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en la llei i el conveni col·lectiu, l’establiment d’un termini de preavís inferior al recollit en l’article 34.1 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que siga aplicable”.

A quines treballadores i treballadors afecta, i a qui no l’afecta?
Afecta als treballadors no essencials que encara continuaren acudint al seu lloc físic de treball.
No afecta a tots els considerats essencials.

Com sap un treballador si ha d’anar al seu treball?
Cada empresa ha de saber si està en un dels supòsits i haurà d’informar el treballador que es troba en aquesta situació de permís retribuït recuperable.

Què han de fer les empreses afectades?
Segons el Reial decret llei, “Les empreses que hagen d’aplicar el permís retribuït recuperable regulat en aquest RDL podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantindre l’activitat indispensable”.

Els sectors que el Govern considera essencials i no poden parar són els descrits en l’ANNEX del Reial Decret Llei que hi ha enllaçat a continuació.

 
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.