Davant la crisi

Els fixos discontinus i els ERTEs

Instrucció de 21 d’abril de 2020 de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Trebal

27 / 04 / 2020 | Intersindical

En data de 23 d’abril, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, mitjançant INSTRUCCIÓ de 21 d’abril de 2020, regula com han de procedir les empreses amb els fixos discontinus. Regula la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020.

La Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral dóna les instruccions oportunes, respecte als procediments per a incloure en l’expedient, per les empreses sol·licitants d’un ERTE de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major, i de suspensió i reducció de jornada per causa productiva, organitzativa i tècnica a conseqüència de la Covid- 19, que compten en les seues plantilles amb persones treballadores fixes discontínues, si la mesura els afectava, indicant-se la data prevista de la seua crida.

La Conselleria ha considerat necessari emetre aquesta nova instrucció per a aclarir com s’ha de procedir en aquells casos en els quals persones treballadores hagen vist suspesa la prestació dels seus serveis a conseqüència del cessament d’activitat de la seua empresa, bé perquè no s’han arribat a incorporar, o no s’haja produït la seua crida.

Les persones treballadores fixes discontínues es troben en una situació complicada que afecta directament els seus ingressos econòmics. Tenen suspés el seu contracte de treball, i moltes han consumit la prestació per desocupació. Unes altres, ni tan sols han generat el temps necessari per a tindre’l, i no saben com actuar, d’ací la necessitat de regular-lo.
Contingut de la INSTRUCCIÖN:

Primer
En els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, s’han d’incloure les persones treballadores fixes discontínues següents:

A. Fixes discontínues cridades per l’empresa amb anterioritat a la data d’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020.

B. Fixes discontínues no cridades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, però que, amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada norma, haurien sigut cridades de no haver-se produït la crisi sanitària causada per la Covid-19. La crida i la inclusió en el ERTE, ha de fer-se de la manera següent:

-Les persones treballadores fixes discontínues la data habitual de les quals de crida siga anterior a la data d’efectes del ERTE, s’han d’incloure amb data d’efectes del ERTE.

-Les persones treballadores fixes discontínues la data habitual de les quals de crida siga posterior a la data d’efectes del ERTE, s’han d’incloure utilitzant com a referència la data de crida de l’any 2019 o data d’alta de 2019, si són noves incorporacions.

C. Les persones treballadores fixes discontínues afectades per crida efectuada i interrompuda amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, s’han d’incloure en el ERTE amb data d’efectes des de la presentació d’aquest.

Segon
Haurà de tindre’s en compte les següents especialitats de procediment en els supòsits previstos per aquesta Instrucció:

- D’acord amb el que es disposa en l’article 16.2 del ET, les persones treballadores fixes discontínues que haurien sigut cridades de no haver-se produït la crisi sanitària causada per la Covid-19, han de ser incorporades en les condicions fixades pel conveni col·lectiu aplicable.

– En aquells casos en què el ERTE s’estiguera tramitant, o s’haguera resolt per l’Autoritat Laboral, si en la relació del personal afectat no s’haguera inclòs a les persones treballadores amb contracte fix discontinu, l’empresa haurà de sol·licitar la seua esmena mitjançant el tràmit “Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana, disponible en:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17262&version=amp

Acompanyarà, una nova relació de persones treballadores afectades en la qual s’incloguen aquelles amb contracte fix discontinu i que es troben en algun dels supòsits indicats i la identificació amb el número de ERTE.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.