Davant la crisi

Inspecció de Treball fa trenta-tres advertències i un requeriment a les empreses de repartiment a domicili

Intersindical Valenciana va presentar una denúncia el passat mes de març per incompliment de la legislació de riscos laborals

13 / 05 / 2020 | Intersindical

La Direcció Especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha contestat a la denúncia de la Intersindical Valenciana sobre incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals de les empreses Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats i Amazon Flex, entre altres empreses que s’hi dediquen al repartiment de productes a domicili, especialment en el sector de l’hostaleria. La denúncia presentada pel Sindicat, el 27 de març de 2020, estava motivada per no complir les empreses esmentades l’article 17.2 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en no proporcionar equips de protecció individual (EPI) -com ara guants, gel desinfectant i mascaretes-, a més de la formació adequada sobre com procedir a realitzar els lliuraments amb total seguretat tant per al repartidor com per al client, més enllà de frases curtes amb dibuixos explicant el mateix que fan les autoritats públiques per a tota la societat. A més, el Sindicat denunciava que no existia cap protocol establert per part d’aquestes empreses perquè en els “partners” o restaurants on es realitzen les recollides de les comandes es puga estar a una distància mínima d’un metre dels altres repartidors posant una altra vegada en risc la seva salut, així com tampoc hi ha un mínim interès en saber quines són les condicions dels restaurants.

En la resposta de la Direcció Especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es diu que s’ha realitzat una sèrie de visites d’inspecció als centres de treball de les empreses col·laboradores de les Plataformes denunciades. Les inspeccions s’han realitzat entre els dies 25 i 27 d’abril passat, mitjançant visites a 71 centres de treball i ulterior comprovació documental, havent participat un total de dotze Inspeccions Provincials de Treball i Seguretat Social.

Durant el curs de les inspeccions han estat entrevistats 87 treballadors amb funcions de repartiment de productes a domicili (riders i repartidors), la majoria d’ells treballadors autònoms -falsos autònoms - per compte de les diferents Plataformes.

Com a conseqüència de les comprovacions efectuades, s’han estès trenta-tres advertències i un requeriment a les següents matèries:

1.- Delimitació en els establiments visitats de zones de recollida dels productes i senyalització d’advertència.
2.-Manteniment de la distància de seguretat entre els riders i els treballadors de les empreses col·laboradores: lliurament sense contacte dels productes.
3.-Lliurament de mitjans de protecció, com ara mascaretes, guants i gels desinfectants, quan això fos preceptiu, i reforç de les mesures d’higiene personal.
4.-Reforçament de les obligacions d’informació, instrucció i col·laboració de les empreses col·laboradores amb els riders i repartidors.
5.-Reforçament de les mesures de neteja de zones de recollida i d’equips i estris de transport dels productes.
6.-Advertència general recordant a les Plataformes el compliment de les mesures de prevenció i protecció que s’han de seguir per aquestes respecte als treballadors de repartiment.
7.-Actualització de les avaluacions de riscos de les empreses col·laboradores, en relació amb les obligacions de coordinació preventiva.

La Direcció Especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social afegeix que “sense perjudici de les mesures que s’hagen adoptat o puguen adoptar-se per les inspeccions provincials, i tenint en compte les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries, per la Direcció Especial s’ha remès a totes les Plataformes digitals un document informatiu sobre les mesures que han de ser reforçades, a la vista dels informes evacuats pels inspectors i inspectores de Treball i Seguretat Social actuants. “

Finalment, Intersindical Valenciana, que considera positiva aquesta actuació, demana a la Inspecció de Treball que mantinga la vigilància de totes aquestes empreses i les obligue a complir la normativa laboral i de seguretat i salut laboral per garantir la salut i els drets laborals dels riders i repartidors i evitar els contagis.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.