Llengua

Intersindical Valenciana per una regulació real de la competència lingüística per a l’accés a la funció pública valenciana

El Sindicat trasllada a la Generalitat i els partits una proposta de modificació de la Llei de la Funció Pública Valenciana

15 / 07 / 2019 | Intersindical

Intersindical Valenciana ha participat molt activament en les negociacions sobre la Llei de la Funció Pública Valenciana i ha fet aportacions amb la voluntat clara de millorar la redacció de la llei per fer de les administracions valencianes unes vertaderes administracions al servei de la ciutadania. Igualment, hem fet propostes per millorar les condicions dels treballadors i treballadores públics, que sense dubte també redunden en millores en el servei públic.

És també públic i notori que Intersindical Valenciana ha reclamat, i continuarà fent-ho, que les administracions públiques han de ser garants de la igualtat lingüística de tots els ciutadans i ciutadanes i, per això es requereix que el personal que hi treballe siga competent en les dues llengües oficials del País Valencià.

En aquest sentit, i una vegada coneguts els informes de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana i, sobretot, el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (Dictamen 305/2019, de 15 de maig), referent a les objeccions en les contradiccions en els terminis de la disposicions final 3a i 4a i a fi de resoldre aquestes contradiccions, Intersindical ha presentat, aquest divendres passat, un document a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques amb dues esmenes a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. A més, el Sindicat presentarà dilluns aquestes esmenes als grups parlamentaris del Botànic i a la direcció general de Política Lingüística. La finalitat de la presentació de les esmenes és avançar envers la regulació de la competència lingüística per a l’accés a la funció pública valenciana. Aquest document es basa en l’Acord signat per diversos sindicats, entre els quals estava la Intersindical Valenciana, el 27 de desembre de 2016, un acord que va comptar amb el suport de partits polítics, entitats socials i culturals i l’Administració valenciana.

Les propostes que Intersindical Valenciana considera que cal introduir són:

Esmena 1: nova redacció de l’article 62.1.g)
“1. Són requisits generals de participació en els procediments selectius els següents:
[…]
g) Acreditar la competència lingüística en els coneixements de valencià amb respecte al principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d’exigència i les funcions corresponents. Els nivells exigibles de coneixements de valencià són els següents:
- Grups A1, A2, B i C1: Certificat C1
- Grup C2: Certificat B1
- Agrupacions professionals funcionarials: Certificat A2
L’acreditació d’aquests coneixements de valencià haurà de realitzar-se mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Excepcionalment, en l’àmbit sanitari i de la salut, si hi ha necessitat de personal i aquest no disposa de la competència lingüística acreditada, prevaldrà la garantia de la deguda prestació dels serveis públics, en els termes que es determinen reglamentàriament.

Esmena 2: nova redacció de la disposició final 4, apartat 3r
3. L’article 62.1.g) entrarà en vigor a l’any de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Comentaris
Josep F. Nogués
17 / 07 / 2019 - 9:02

No estic d’acord amb la part final de l’esmena 1 (Excepcionalment…), perquè, en cas d’aprovar-se així, passarà a ser un referent normatiu per a molts anys, i serà difícil de capgirar.Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.