Drets socials

Les Plataformes de Justícia Fiscal proposen una bateria de mesures per a augmentar la recaptació en quasi 40.000 milions en 2021

Una major recaptació permetria augmentar la inversió social en 5 punts percentuals, i aconseguir la mitjana de la UE

24 / 05 / 2020 | Intersindical

Les Plataformes per la Justícia Fiscal d’Espanya, representant a centenars d’organitzacions socials i sindicals, han proposat a la Comissió per a la Reconstrucció Econòmica i Social una bateria de 67 mesures amb les quals seria possible augmentar la recaptació en quasi 40.000 milions d’euros en 2021.

La meitat del muntant total, uns 21.000 milions, provindria d’un recàrrec de solidaritat entre l’1 i el 3,5% sobre la riquesa acumulada per damunt del milió d’euros, incloses les accions i participacions en societats, singularment les SICAV o unes altres d’inversió en béns immobles. La finalitat d’aquest recàrrec seria el finançament del cost de les mesures sanitàries provocat per la
pandèmia, mentre entren en vigor altres mesures de major importància entre 2022 i 2024, després de la reforma del model de finançament autonòmic i local o els acords en l’OCDE perquè les multinacionals paguen en el lloc on obtenen els seus beneficis.

Entre les mesures proposades, destaca també un paquet de mesures destinades a reduir l’economia submergida en 10 punts percentuals entre 2021 i 2024, que superaria l’actual política de contenció del frau fiscal. Les Plataformes de Fiscalitat estimen que amb elles podrien recaptar-se uns 38.500 milions, que es perden per l’evasió, principalment, de multinacionals,
corporacions empresarials i grans fortunes.

En síntesi, les Plataformes proposen tancar la bretxa recaptatòria d’Espanya entre 60.000 i 75.000 milions, respectivament amb la mitjana de la UE-28 i amb la zona Euro, amb les següents mesures.

                   
Impacte econoòmic de les principals Propostes de les Plataformes per la Justícia Fiscal 2021 2022 2023-2024
IRPF (17º) 862 7.331 20.460
Impost Riquesa i Grans Fortunes 1.587 2.583 10.200
Impost Societats (12º) 4.911 4.514 17.213
Impost Succesions i Donacions 520 5.700
COVID tax 21.000 21.000 0
IVA (24º) -810,8 5.786 4.253
I. Hidrocarburs Equiparació gasoils i gasolines (18º) 670 670 670
Impost sobre determinats Serveis digitals 1.200 1.200 0
>Impost a las Transaccions Financeres 1.272 6.710 7.086
Impost sobre l’ús o utilització de béns sumptuaris
Impostos mediambientals (25º) 6.236 6.236
1 Impost sobre artícles de plàstic d’un sol ús 1.100 630 361
2 Impost sobre l’ús del transport aeri 0 460 460
3 Altres impostos ediambientals 0 5.146 5.415
Reducció economia submergida (amb mesures organitzatives i legislatives i sensibilització ciutadana) 6.200 15.800 22.700
Control del gasto público y subvenciones 2.500 2.500 2.500
TOTAL39.39174.85097.018

Entre parèntesi s’anota el lloc que ocupa Espanya en determinats impostos en el rànquing recaptatori respecte del PIB 2018 dins de la UE, engloba 28 països. La taxa de rendiment de l’IVA d’Espanya ocupa l’últim lloc a la UE.

Font: Plataformes per la Justícia Fiscal d’Espanya, a partir de dades de Gestha


La bretxa d’inversió en despesa social a Espanya

Abans de la pandèmia, un 26% de la població espanyola vivia en risc de pobresa i exclusió social, i la pobresa severa afectava més de 2,5 milions de persones. Quasi 600.000 famílies manquen d’ingressos, i la COVID-19 ha augmentat la vulnerabilitat social i econòmica de milions de persones
a Espanya.

En temps de crisis i d’atur s’ha de garantir la protecció social a la infància i la família, mantenint uns ingressos familiars dignes a través de transferència de rendes als sectors més colpejats per la crisi, com una renda mínima complementària a la de les Comunitats Autònomes i les prestacions per menor a càrrec, així com garantir la sanitat i l’educació públiques universals i gratuïtes i resoldre la situació de les persones sense llar.

Les Plataformes asseguren que amb 6.405 milions d’euros -unes 10 vegades menys del que va costar rescatar la banca durant la passada crisi econòmica- pràcticament quatre milions de persones eixirien de la pobresa severa.
També demanen incrementar l’eficàcia en l’ús dels recursos. L’eficàcia en la reducció de la pobresa per cada euro invertit és molt baixa a Espanya (22,94% enfront del 32,80% de la mitjana europea dels 28) i ha de millorar-se almenys fins a aconseguir la mitjana europea.

No obstant això, el nivell d’inversió social a Espanya està molt per davall de la mitjana de l’Eurozona.

TAULA 2. La despesa en protecció social

Despesa en protecció social 2017 (% del PIB) UE 27 Espanya Diferència en % Bretxa en milions d’euros
Malaltia / Cura de la salut 7,8 6,1 -1,7 -19.751,9
Invalidesa 2,1 1,6 -0,5 -5.809,4
Vellesa 10,8 9,6 -1,2 -13.942,5
Supervivència 1,7 2,3 0,6 6.971,3
Família/infants 2,3 1,2 -1,1 -12.780,7
Desocupació 1,3 1,8 0,5 5.809,4
Allotjament i habitatge 0,4 0,1 -0,3 -3.485,6
Beneficis de protecció social 26,9 23,00 -3,9 -45.313,2
Cost d’administració 0,9 0,4 -0,5 -5.809,4
Altra Despesa 0,3 0 -0,3 -3.485,6
Despesa total protecció social 28,2 23,4 -4,8 -55.770,1

Font Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/table?lang=en
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.