Moviments socials


Moviments socials

Nous drets pel que fa a la diversitat funcional

Nous drets pel que fa a la diversitat funcional

10 / 07 / 2023 | Intersindical

Des d’Intersindical Inclusiva realitzem en aquest article una breu síntesi de dos canvis recents en matèria de diversitat funcional que tenen conseqüències laborals de cara a la jubilació i que entren en vigor en aquets mes de juliol.


Moviments socials
Acord pel Parke Alcosa

28 / 02 / 2012 | Intersindical

La Plataforma pels drets socials, en solidaritat amb el Parc Alcosa
Moviments socials
La Plataforma pels drets socials, en solidaritat amb el Parc Alcosa

02 / 02 / 2012 | Intersindical


Reclamacions per les retallades del novembre del 2012 a desembre del 2015

Notícies de la Intersindical