Generalitat
Retallades

Tot el que sempre vulgueres saber sobre com cobrar la paga extra i mai no t’atrevires a preguntar…

Intersindical Valenciana ha informat des del primer moment el mateix i sempre en el mateix sentit respecte de les formes i maneres de cobrar tothom la paga extra de desembre de 2012, arran de les sentències que han confirmat el dret a cobrar 44 dies.

El president Fabra agraeix el
El president Fabra agraeix el "suport" del personal empleat públic en un celler
24 / 04 / 2014 | Intersindical

Tanmateix, amics, coneguts i saludats han dit la seua també, de forma que algunes persones poden tenir un poc d’embolic al respecte.
Per això hem fet aquesta GUIA:

PER QUÈ PODEM ARA COBRAR UNA PART DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012?
Intersindical Valenciana i altres sindicats han coordinat diversos recursos contenciosos administratius en reclamació del cobrament de la paga extra de desembre de 2012. Com a resultat, diversos jutjats han començat a dictar sentències favorables al cobrament del període comprés entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012 (44 dies meritats, la qual cosa equival a un 24% del conjunt de la paga extraordinària, aproximadament), en el cas de Sanitat, Ensenyament i l’Administració de la Generalitat, mentre que en el cas de l’Administració de Justícia s’ha reconegut el cobrament íntegre.

Sentència d’Intersindical sobre la paga extra per al personal de la Generalitat

Sentència d’Intersindical sobre la paga extra íntegra per al personal de Justícia

I AIXÒ, NO HO POT PAGAR LA GENERALITAT D’OFICI?
Com que els recursos coordinats per Intersindical Valenciana només afectaven directament a les persones recurrents, el Sindicat ha demanat a la Generalitat Valenciana que complisca les diferents sentències i que estenga els seus efectes a tot el seu personal sense cap mes tràmit.
Tanmateix, sembla definitiu que la Generalitat no farà cas de la petició d’Intersindical Valenciana i d’altres sindicats, per la qual cosa cal demanar individualment l’extensió dels efectes de les sentències.

Intersindical reclama una Mesa General per a pagar la paga extra de desembre de 2012


PER QUÈ INTERSINDICAL DESCARTA QUE LA GENERALITAT ACORDE EL PAGAMENT DE FORMA GENERAL?
El Secretari d’Estat d’Administracions Públiques, Antonio Beteta, va declarar a Alacant dimecres, 16 d’abril, que el RDL 20/2012 (Decret Rajoy, que va establir la supressió de la paga extra de desembre de 2012, entre altres coses) està vigent i que les administracions no poden pagar la paga extra amb caràcter general. És més, va amenaçat a les que ho decidisquen amb un recurs per part de l’advocacia de l’Estat.
Immediatament, el conseller Moragues li va seguir el joc i va afirmar que la Generalitat no pagaria d’ofici.

Declaracions de Beteta: Hacienda insta a los alcaldes a no pagar la extra anulada a los funcionarios
La paga extra de los funcionarios, a la espera del Supremo

ÉS CERT QUE HI HA SENTÈNCIES CONTRADICTÒRIES I QUE TOT DEPÈN DEL SUPREM, COM DIU BETETA?
No. Al País Valencià no tenim constància de cap sentència contrària al pagament del 44 dies. Per tant, Beteta menteix conscientment, amb l’objectiu de què passe el major temps possible sense pagar.
El que sí depen del Tribunal Constitucional és el pagament complet de la paga extra, ja que hi ha diverses qüestions d’inconstitucionalitat plantejades al respecte.
Per tant, tot depén de la voluntat de la Generalitat:

Intersindical repta a Fabra a desafiar les declaracions d’Antonio Beteta

PERÒ LA POSTURA DE LA GENERALITAT NO ÉS UN POC IRRESPONSABLE?
Sí, en efecte. No pagar a tothom de forma general, i pretendre pagar només a qui tinga una resolució judicial conduirà a una situació amb tres efectes negatius:

  • Obliga a tothom a demanar l’extensió de sentència, que duu una sèrie de tràmits, terminis i documentació, amb la qual cosa augmenta el treball de les persones, organitzacions sindicals i serveis jurídics.
  • Col·lapsarà els jutjats contenciosos administratius, ja que unes 120.000 persones hauran de demanar aquestes extensions, ja que és l’única opció que els queda.
  • Costarà el doble de diners a la Generalitat, ja que els jutjats tenen decidit aplicar costes a la Generalitat, per negar-se a pagar d’ofici i provocar els efectes anteriors. La mitjana de costes està en 400 euros, mentre que la mitja del que es cobrarà per la paga extra està entre 300 i 350 euros, per la qual cosa es cobrarà més per les costes que pel principal.

A més, no poden al·legar desconeixement, ja que la pròpia Advocacia de la Generalitat els ho ha advertit:

La Abogacía de la Generalitat insta a pagar la extra de 2012

INTERSINDICAL DENUNCIARÀ FABRA DAVANT ELS TRIBUNALS?
No ho descartem. Esperem encara una declaració expressa de Fabra i del Consell al respecte, que en cas de desconéixer totes les advertències que se li estan fent podria conduir a una denúncia davant els tribunals penals per prevaricació.

El Consell demora la devolución de 50 millones de una paga extra a los funcionarios pese al alud de condenas

BÉ, PERÒ, JO QUÉ HE DE FER ARA?
Cal fer els tràmits per a sol·licitar l’extensió de sentència. Això requereix donar els següents passos:
1. Presentar una reclamació sol·licitant el cobrament:

Reclamació 44 dies paga extra personal funcionari Generalitat

Reclamació 44 dies paga extra personal funcionari de carrera docent

Reclamació 44 dies paga extra personal funcionari i estatutari de Sanitat

Reclamació paga extra íntegra personal funcionari de l’Administració de Justícia

Intersindical recomana presentar una reclamació individual de la paga extra

Cal guanyar-se el pagament de la paga extra

2. Davant una resolució denegatòria expressa o per silenci administratiu (passats tres mesos des de la presentació de la reclamació), cal presentar una demanda en un recurs contenciós administratiu.

3. A continuació, es pot presentar un escrit de petició d’extensió dels efectes de les sentències favorables al cobrament dels 44 dies.


CAL QUE HO PRESENTE UNA ADVOCADA O ADVOCAT? HO PUC PRESENTAR JO SENSE AJUDA?
Sí que pots. Si controles els tràmits, la documentació i els terminis, pots fer un selfie.
No és necessari, per tant, que siga un lletrat o una lletrada qui ho faça, però nosaltres aconsellem que, com a mínim, t’ho supervise un o una professional. Us recomanem que acudiu a un servei jurídic, siga d’Intersindical, siga d’una altra organització sindical.

PERÒ EM DIUEN QUE L’ART. 110 DE LA LJCA DIU QUE ES POT ANAR DIRECTAMENT AL JUTJAT A DEMANAR L’EXTENSIÓ...
Sí, això diu l’article 110 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, però també diu:

“Artículo 110
1. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.”

Per tant, l’article 110 insisteix en què has d’estar en idèntica situació jurídica que les persones afectades per la sentència. Sempre pensem en la mateixa situació jurídico-material, és a dir, haver treballat entre el 1 de juny i el 14 de juliol de 2012 i no haver cobrat la paga extra corresponent.

La jurisprudència diu que això no és prou, sinó que has d’estar també en la mateixa situació jurídico-processal. Què vol dir això? Que cal que demanes el mateix, provoques la denegació o el silenci administratiu, que presentes la demanda davant el jutjat contenciós administratiu… i llavors és quan pots demanar l’extensió de sentència.

PERÒ AIXÒ NO EM SUPOSARÀ PAGAR TAXES I COSTES I NO EM MEREIXERÀ LA PENA?
No, en absolut:
Taxes: No estan previstes les taxes en la presentació de recursos contenciosos administratius en primera instància en matèria de personal, ni tampoc en la petició d’extensió de sentència.
Costes: Juguem amb una multitud de sentències favorables, per la qual cosa no es va a perdre l’assumpte i, en conseqüència, és impossible que ens posen costes. A més, el més segur és que li les posen a la Generalitat, per recalcitrant. De fet, els i les jutges ja els han fet arribar als representants de la Generalitat l’advertiment que ho van a començar a fer.

JO NO SÓC DE VALÈNCIA, SINÓ D’ALACANT O CASTELLÓ. TAMBÉ PUC PRESENTAR LA PETICIÓ D’EXTENSIÓ?
Clar que pots. Les sentències de què disposa Intersindical Valenciana afecten tots els sectors de la Generalitat (Administració del Consell, de Justícia, Ensenyament i Sanitat), i tots els territoris: comarques d’Alacant, de Castelló i de València.
Tenim sentències amb persones provinents de tots els àmbits, per la qual cosa et podem aconseguir la sentència més adient al teu cas particular.

VULL QUE M’HO GESTIONE INTERSINDICAL. QUÈ HE DE FER?
• Presentar en un registre d’entrada de la Generalitat la reclamació que et correspon del punt 1 de dalt. ATENCIÓ: UTILITZEU LA CORRESPONENT AL VOSTRE SECTOR. Si la presenteu, recordeu que heu de seguir tota la tramitació fins el final, siga amb el nostre Sindicat o siga amb un altre servei jurídic.
• Fer-nos arribar una còpia de la reclamació, així com la vostra adreça postal, l’e-mail o correu electrònic, i el telèfon de contacte, d’una de les següent maneres:

  • En persona a les seus d’Intersindical Valenciana.
  • Escanetjada, per correu electrònic a l’adreça: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  • Per correu postal certificat

Les persones que confien la tramitació de les reclamacions als nostres serveis jurídics rebran instruccions sobre el que s’ha de fer a continuació. Per a l’afiliació a Intersindical Valenciana aquest procediment és gratuït.

JO SÓC PERSONAL LABORAL, TAMBÉ PRESENTE LA RECLAMACIÓ?
No. Es va presentar en nom de totes les organitzacions sindicals un conflicte col·lectiu, procediment que afecta a tot el personal laboral de la Generalitat. El TSJCV va dictar sentència a favor, però la Generalitat va recórrer davant el Tribunal Suprem, per la qual cosa cal esperar a que dicte sentència.
La particularitat d’aquest procediment és que les persones laborals no han de fer res, excepte esperar la sentència definitiva, ja que aquesta s’aplicarà a tothom.
Per cert, la part meritada de la paga extra en aquest cas és de 14 dies, ja que es merita d’1 de juliol a 31 de desembre.

 Comentaris
Francesc
25 / 04 / 2014 - 15:27

Els funcionaris interins que teniem vacant, també hi podem cobrar la aga extra? Quina quantitat seria en el nostre cas? Gràcies


Meli
27 / 04 / 2014 - 20:53

Hola,soy afiliada a Intersindical y trabajo como personal laboral en limpieza y quería saber qué tipo de solicitud debo rellenar.


Amadeu Sanz
28 / 04 / 2014 - 13:03

Francesc, si en 2012 treballaves com a funcionari interí en educació pública no universitària, no et correspon, ja que ho vas cobrar en la liquidació a data de 30 de juny de 2012, moment en què finalitzaven tots els nomenaments del professorat interí. Salut.


Amadeu Sanz
29 / 04 / 2014 - 11:31

Meli, com ets personal laboral, no pots presenar cap reclamació de moment, perquè el vostre cas està pendent de sentència del Suprem. Salut.


Rafa Mtez.
30 / 04 / 2014 - 19:01

Hola,soc Rafa, en l´any 2012 tenia un contrat de relevo, entre juny del 2009 fins a juny del 2013 com a personal laboral hui en dia estic en l´atur.
Tinc dret a cobrar eixa paga extra?


Josep Escrivà
30 / 04 / 2014 - 23:28

El model de reclamació per al personal funcionari de carrera docent no apareix correctament, mireu a veure que passa.


Amadeu Sanz
02 / 05 / 2014 - 11:29

Josep, hem comprovat l’enllaç i nosaltres el veiem correctament: http://www.intersindical.org/docs/model_STEPV.doc.
En aquest altre enllaç tens el model en PDF. Prova a vore si et va millor:
http://www.intersindical.org/stepv/docs/carta_afiliacio_paga_extra.pdf


Amadeu Sanz
02 / 05 / 2014 - 12:49

Rafa, el personal laboral té dret a la paga extra també, però com li déiem a Meli, està pendent de sentència del Tribunal Suprem.
Salut.


Joan Carles
13 / 05 / 2014 - 16:08

Els que vam fer la reclamació el seu dia i a més vam autoritzar a l’advocada de l’STEPV (farà uns 3 mesos), qué hem de fer? No hem rebut comunicació de la sentència. Hem de tornar a reclamar? A algun lloc vaig llegir que haviem de demanar l’execució de la sentència. Al nostre centre som varios els que estem en eixa situació i no sabem qué fer. Ens podeu informar? Gràcies.


Amadeu Sanz
14 / 05 / 2014 - 10:14

Joan Carles, en breu el sindicat es posarà en contacte amb vosaltres, les persones que vàreu presentar el recurs a través dels serveis jurídics del sindicat per a informar-vos de l’estat de la qüestió i de quins són els passos a seguir.
Gràcies.Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.