Intersindical Inclusiva
L’impacte de la COVID en les persones amb diversitat funcional

dimecres 23 juny 2021 13:46 h

Intersindical Inclusiva ha participat en la Jornada on-line organitzada per la
Direcció General de Drets de les persones amb Discapacitat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.Llei de dependència Intersindical Inclusiva
UN ACORD ESTATAL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

dimarts 19 gener 2021 12:22 h


Intersindical Inclusiva
Reunió de la Coordinadora de la Dependència del PV

dimarts 11 febrer 2020 12:28 h