Llei de dependència
Millora de les prestacions de dependència

dimecres 26 juliol 2023 09:34 h

Intersindical Inclusiva informa que el Reial Decret Llei 675/2023, de 18 de juliol, per a millorar l’atenció a les persones en situació de dependència, publicat en el BOE del 19 de juliol de 2023, suposa una millora en l’atenció que reben i en nous drets que s’adquireixen.


Llei de dependència
Aportacions de la Intersindical Valenciana a la llei de Dependència

dimecres 22 febrer 2023 13:09 h

Intersindical Valenciana, a través de la seua àrea Intersindical Inclusiva i del Grup de Polítiques Socials (GPS) ha realitzat una sèrie d’aportacions a la futura modificació de la denominada Llei de Dependència de l’any 2006 (LLEI 39/2006, DE 14 DE DESEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA).


Intersindical Inclusiva Llei de dependència
UN ACORD ESTATAL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

dimarts 19 gener 2021 12:22 h
Llei de dependència
Intersindical Valenciana es reuneix amb les Plataformes de la Dependència del PV

diumenge 20 gener 2019 19:09 h

Una nova figura en els Serveis Socials Valencians que ha promogut IV conjuntament amb les Plataformes de la Dependència: l’Assistent Personal